Talarna vid manifestationen: Martin Hallgren (t.v) från Kommunal och Sveriges Lärares representanter Magnus Klavins, Cecilia Rahbek Nöhr och Helena Andersson. Foto: Rolf Waltersson, som ligger bakom samtliga bilder i artikeln.

Eskilstuna: Klarspråk från Kommunal och lärarfacket om kommunstyrets neddragningsplaner inom skolan

Flera hundra Eskilstuna-bor slöt igår upp på Fristadstorget när Kommunal och Sveriges Lärare i Eskilstuna anordnade en manifestation i protest mot kommunstyrets planer på ytterligare neddragningar inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Cecilia Rahbek Nöhr – en av Sveriges Lärares två ordförande i Eskilstuna, och ansvarig för det lärarfackliga arbetet inom grundskolan –  inledde med att slå fast att det nu är “helt nödvändigt att sätta ner foten”.

Hon påminde också om att de nu planerade massvarslen följer hack i häl på den omfattande neddragningen som nyligen genomförts inom förskolan. Då handlade det om 122 barnskötare. Nu ska ytterligare, enligt kommunstyrets planer, 105 barnskötare tvingas bort. Förutom dessa varslade drabbar den planerade personalbortstötningen förstås också barnen och de barnskötare och förskollärare som, om neddragningen genomförs, får en ännu mer stressfylld arbetssituation.

I år varslas också anställda inom grundskolan (72) och gymnasiet (26). Rahbek Nöhr underströk att redan nu är situationen ohållbar. Vilket tar sig uttryck i stress och sjukdom inom personalen, och i otillfredsställande kunskapsresultat vad gäller eleverna. Det som behövs är förstärkningar och inte de neddragningar som kommunstyret nu planerar.

Hon ställde sig också mycket kritisk till kommunstyrets och förvaltningsledningens argument att “budgeten måste hållas”. Budgeten är ju en politisk skapelse och det är nu uppenbart att budgeten för skolan är underfinansierad.

Cecilia Rahbek Nöhr betonade även att kampen är gemensam för all personal inom skolan. Det är också tillsammans som lärare, barnskötare, elevassistenter, skolsköterskor, lokalvårdare, bibliotekarier och all annan personal skapar förutsättningar för en väl fungerade skola för barnen och ungdomarna, och en rimlig arbetssituation för alla som verkar inom skolan.

Att det handlar om att tillsammans ta strid mot neddragningsplanerna var också något som talaren från Kommunal, Martin Hallgren, ville betona. Utifrån sin egen erfarenhet från arbete inom skolan konstaterade han att fakta är att de neddragningar som tidigare genomförts inom förskolan påverkat en redan pressad situation negativt, och att när det “uppifrån”, från kommunstyret och förvaltningsledningen, hävdas att situationen är acceptabel så stämmer inte det alls.

Martin Hallgren, Kommunal. Foto RW.

Och ett sorgligt faktum, underströk Hallgren, är att kommunstyret nu, som vi vet, dessutom vill ta bort ytterligare personal inom samtliga skolstadier. Vilket han fann obegripligt, med tanke på att det som behövs ju är kraftiga satsningar, och inte neddragningar. Till eFOLKET sa Martin Hallgren, efter det att han hållit sitt tal, att neddragningsplanerna måste stoppas och att han också tror att det ska gå att slå tillbaka försämringsplanerna.

– Annars skulle jag inte stå här, sa han

Sveriges Lärares ansvariga för förskollärarnas fackliga verksamhet, Helena Andersson, kritiserade hårt argumentationen “uppifrån”, som går ut på att situationen inom förskolan är acceptabel. Hon gav rader med exempel på hur en pressad personal tvingas till att ge avkall på de riktlinjer som skall gälla i det dagliga arbetet.

Helena Andersson, Sveriges Lärare. Foto: RW

Samtidigt som röster nu höjs för att en stor satsning på förskolan är en oerhört viktig uppgift, med tanke på den framtida samhällsutvecklingen, väljer Eskilstunas kommunstyre att framställa det som att en ytterligare neddragning är klok politik. Mot detta vände sig Helena Andersson med kraft. Kraftfullt blev också bifallet från de på Fristadstorget församlade åhörarna.

Kommunals och Sveriges Lärares manifestation avslutades med ett tal av Magnus Klavins, som delar ordförandeskapet inom Sveriges Lärare i Eskilstuna med Cecilia Rahbek Nöhr. Han är ansvarig för Sveriges Lärares fackliga arbete på gymnasierna i Eskilstuna, och eFOLKET återger nedan hans tal i sin helhet.

Magnus Klavins, Sverige Lärare. Foto: RW

Gymnasieskolan i Eskilstuna är underfinansierad och har så varit i många år. Det här är inte min personliga åsikt. Konstaterandet bygger på fakta och statistik. Inte statistik från Sveriges Lärare utan på Eskilstuna kommuns egna siffror. Kommunen lägger betydligt mindre pengar på gymnasieutbildning än andra jämförbara kommuner. Även om man jämför med riket som helhet.

I Eskilstuna är antalet elever per lärare i gymnasiet högre än i andra jämförbara kommuner. Det här är inte min personliga åsikt. Konstaterandet bygger på fakta och statistik. Inte statistik från Sveriges lärare utan på Eskilstuna kommuns egna siffror.

I den senaste personalenkäten ser vi tydligt att personalen på gymnasierna inte mår bra, då de inte har tid för återhämtning. Det här är inte min personliga åsikt. Konstaterandet bygger på fakta och statistik. Inte statistik från Sveriges lärare utan på Eskilstuna kommuns egna siffror.

Allt detta vet Eskilstunas politiker.

Ändå väljer man att “spara” på gymnasieskolan!

Varför?

Det är naturligtvis i grunden fel att använda skolan som en “budgetregulator”. Skolan är viktigare än så!

Skolan har nämligen en samhällsbyggande funktion. De ungdomar som går i skolan idag ska bygga morgondagens samhälle. Och eftersom det är så ska skolan inte ses som en kostnad,  utan som en investering. En investering i våra barn, en investering i Eskilstuna och en investering i en ljus framtid. Alla företag och alla verksamheter kräver investeringar och en kommuns viktigaste investering görs via våra barn och ungdomar.

För de barn som det inte investeras i får kanske inte någon andra chans. Skolan och skolåren går nämligen inte i repris. Barnen och ungdomarna går i skolan nu!

Och barnens och ungdomarnas skola måste ha utbildad och engagerad personal som orkar och mår bra – nu!

Det går inte att säga att “vi satsar på skolan sedan”, för “sedan” är för sent. Vi måste satsa nu!

Jag avslutade vår förra manifestation här på Fristadstorget med att säga “det här mötet är slut nu, men kampen för en bättre skola för våra barn har bara börjat”.

Och vi måste fortsätta kämpa för detta. Prata med dina kollegor som inte är här idag. Prata med dina vänner och grannar, och med bekanta som har barn i skolan. Prata med “dina” politiker. Vi måste vara tydliga med att kommunstyrets politiker just nu agerar på ett sätt som saknar rim och reson.

Kampen för en bättre skola för våra barn måste fortsätta!

Tack till er alla, som samlats här idag!”

You May Also Like