Wallentin Berggren, ordförande i Kommunal (Esilstuna, Strängnäs och Gnesta) efterlyser svar från kommunalråden. Foto: Rolf Walterson.

Kommunals sektionsordförande: Vi har fortfarande inte fått något svar från Jansson och Puustinen

De fackliga organisationerna Kommunal, Sveriges skolledare och Sveriges lärare i Eskilstuna har fortfarande inte fått något svar från kommunstyret i stadshuset. Det handlar om en gemensam skrivelse som de fackliga organisationerna den 25 januari skickade till kommunalråden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M).

Skrivelsen, som publicerades i eFOLKET den 9 februari handlade om den för personalen, barnen och ungdomarna på många sätt ohållbara situationen i Eskilstunas förskolor och skolor. I skrivelsen vände sig facken mot alla planer på ytterligare resursneddragningar, och underströk att vad som tvärtom krävs är resursförstärkningar.

När eFOLKET 16 februari  intervjuade företrädare för Sveriges Lärare kunde dessa berätta att något svar från de två kommunalråden inte hade inkommit.

Gymnasienämndens ordförande Muhammed Tahsin (M) hade någon dag tidigare till eFOLKET uppgett att han “sett skrivelsen”, och att ett svar skulle komma “nå’n gång”.

Kommunals sektionsordförande Wallentin Berggren uppger nu till eFOLKET att “nå’n gång” ännu inte inträffat. Kommunstyret dröjer fortfarande med sitt svar.

– Nej, något svar har vi inte fått. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Från Kommunals sida delar vi helt och fullt den uppfattning som representanterna för Sveriges Lärare uttryckte i eFOLKET-intervjun. Det krävs idag rejäla satsningar inom skolan och förskolan. Skolan är en oerhört viktig grundsten i försvaret och utvecklingen av ett tryggt, harmoniskt och bildningspositivt samhälle.

Wallentin Berggren vill understryka att de fackliga organisationernas kamp för bra arbetsvillkor helt och hållet går hand i hand med en strävan att ge barnen och ungdomarna goda villkor och bra studieförutsättningar.

– Det handlar om ett samhällsintresse, och nu är det vi som hävdar detta. Resurserna finns i samhället. Men de styrande politikerna måste tydligen “övertalas” om vilka prioriteringar som ska göras. Som vi ser det krävs det nu en målmedveten och kraftig satsning på barnen och ungdomarna – inte neddragningar, försämringar och ökad stress.

Kommunals ordförande menar också att detsamma gäller sjukvården.

– De neddragningar som aviserats, i Sörmland och i hela Sverige är provocerande. Att hänvisa till röda siffror och underskotten i regionerna håller inte. Det går självklart att i samhället ta fram de resurser som krävs, om bara viljan finns.

Vad gäller den livsviktiga satsningen på den nu uppväxande generationen vill Wallentin Berggren också peka på de signaler som kommit från Brottsförebyggandet Rådet:

– BRÅ har understrukit hur viktigt det är med rejäla förebyggande insatser, inte minst genom genom kraftiga satsningar på skolan. Den viktiga synpunkten lär väl varenda reflekterande medborgare dela, och den borde förstås delas även av de politiska beslutsfattarna. Neddragningar av antalet vuxna inom skolan är att gå åt helt fel håll.

Kommunalordföranden Wallentin Berggren anser dessutom att när välbetalda kommunalråd och höga chefer yrkar på så kallade “besparingar” borde de åtminstone först se till att justera sina egna väl tilltagna löner.

– Det vore sunt och ansvarstagande ledarskap. Och vi behöver ett i alla avseenden mycket mer jämlikt samhälle.

Rolf Waltersson
Tomas Vidén

You May Also Like