“Så kortsiktigt att ‘spara’ på skolan”

Rasmus Klockljungs intervju med Marcus Carlstedt har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

*****

I kommun efter kommun görs nedskärningar i skolorna, vilket i många fall innebär att anställda sägs upp. Nu varnar fackförbundet Sveriges Lärare för konsekvenserna, och kallar till demonstration i protest.

Drygt nio heltidstjänster måste dras in för att klara sparkravet på 5,6 miljoner kronor!
Tankar om att sluta som lärare har malt några år men nu är det tyvärr dags.
Jag går under av samvetsstress!
Arbetsmiljön för lärarna kommer att bli katastrofal.”
Jag kommer gå under och jag är inte ensam.

Citaten är hämtade från instagramkontot Sthlmsskolorlarmar, där skolanställda anonymt berättar om vilka konsekvenser neddragningarna får på deras skola. Flera av dem räknar upp vilka tjänster som kommer upphöra, och i flera fall är det tiotals anställda, inte enbart lärare utan även köksbiträden, skolbibliotekarier, elevassistenter med flera, som sägs upp. Kontot drivs av fackförbundet Sveriges Lärare Stockholm och är en del i deras opinionsbildning mot underfinansieringen av Stockholms kommunala skolor.

Internationalen har talat med Marcus Carlstedt, huvudskyddsombud och förhandlingsombud för Sveriges Lärare, som förklarar bakgrunden.

– Skolorna drabbas av rejäla underskott på grund av en för snål budget från Stockholms stad. Bakgrunden till det är nedskärningar varje år åtminstone sedan 2015 där skolpengen har ökat mindre än vad kostnaderna har ökat. Vi har redan drabbats av åtta år av åtstramningar, och nu blir det droppen som får bägaren att rinna över när budgeten ganska drastiskt har ett underskott. Det beror förstås till stor del på inflationen, och också på att vi har förhandlat oss till ett bättre avtal vad gäller tjänstepensionen.

– En tredje faktor, som visserligen är mindre, är att Stockholms stad för ett drygt år sedan beslutade att alla anställda i skolan ska få 5 000 kronor i friskvårdsbidrag. Förra året var det ett extra bidrag från staden men i år är det inbakat i budgeten.

– Så sammantaget leder det till att en majoritet, både av grundskolor och gymnasier, har fått allvarliga problem med att hålla sin budget. Det i sin tur leder till att de börjar spara in på olika sätt, inte minst på personal.

– Vi sitter nästan varje dag i förhandlingar, både vad gäller lärare men framför allt kringpersonal som elevassistenter och lärarassistenter. Det är en akut situation eftersom vi redan tidigare har levt på gränsen, och det här är ett steg för mycket.

Hur omfattande är nedskärningarna i Stockholm?

– Det är över hundra skolor som drabbas av nedskärningar. Stockholms stad har själva gått ut med att det är ett underskott på 269 miljoner, men i den summan finns inte lönekostnaderna med för det här underskottet fanns innan märket var klart och i Stockholm brukar löneförhöjningarna landa på märket. Så i själva verket kommer underskottet bli ännu större än 269 miljoner.

– På ett femtiotal skolor hittills finns det risk för neddragningar på tjänster, och i vissa fall är det redan beslutat. Och fler skolor kommer säkert tillkomma.

Som nästa steg anordnar nu facket en demonstration utanför Stockholms stadshus på lördag 6 maj med kravet att nedskärningarna ska stoppas och kommunen i en tilläggsbudget ska skjuta till 250 miljoner kronor för att förhindra neddragningar av personal och rädda reallönerna”.

Marcus Carlstedt berättar vidare:

– Demonstrationen har stöd av de övriga facken i skolan: Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Kommunals avdelning för skola och service.

– Vi känner att vi måste ta strid, och hoppas att det blir en stor demonstration. Vi hoppas att alla känner att det är deras demonstration, inte bara personalen i skolan utan också elever, föräldrar, allmänheten, för skolan är ju viktig för hela samhället. Så alla är hjärtligt välkomna att delta.

Vilka konsekvenser ser ni att nedskärningarna kommer få?

– Som alltid drabbar det framför allt de elever som har störst behov av stöd, i synnerhet som det framför allt skärs ner på elevassistenter och lärarassistenter som hjälper just de eleverna. Vi är också rädda för att vi lärare kommer behöva arbeta mer, vi kommer ha mindre tid för att förbereda lektioner, mindre tid för efterarbete för att ge individuell återkoppling, och oundvikligen en allmänt sänkt nivå på undervisningen.

– Det här sker också medan man diskuterar gängkriminalitet, och det här är verkligen det värsta, det sämsta man kan göra. Det är så kortsiktigt att spara på skolan.

Stockholm är inte den enda kommunen som skär ned i skolorna. Även i Göteborg kommer Sveriges Lärare att hålla en demonstration, närmare bestämt den 25 maj. Där lade den styrande majoriteten nyligen just en tilläggsbudget som ökade anslagen till grundskolorna (se Internationalen #12 2023).

Stockholms stad hänvisar till regeringen, och regeringen skyller på kommunen, suckar Marcus Carlstedt.

Dagens Nyheter skriver att Sveriges Lärare beräknar att det skulle behövas 12 miljarder kronor mer till den kommunala skolan för att den ska klara av att upprätthålla kvaliteten, men att regeringen endast skjuter till 1,6 miljard för hela 2023. Skolminister Lotta Edholm (L) säger till DN att “statsbidragen utgör endast 8 procent av skolans finansiering nationellt” och att Stockholm, där hon själv var skolborgarråd under perioderna 2006–2014 och 2018–2020 “har prioriterat fel och försummat skolan.”

LÄS OCKSÅ: “Det är ingen förskola, det är en förvaringsplats för barn”

Demonstration
Rädda skolan!
Stoppa nedskärningarna nu!
Lördag 6 maj kl 13
Ragnar Östbergs plan 1
Stockholm

You May Also Like