Bilderna är från en internationell dansfestival på Lokomotivet i Eskilstuna. Foto: Rolf Waltersson.

Mer dans åt folket!

Vet inte den ena kommunala handen i Eskilstuna vad den andra gör?

Nu har en oenig Gymnasienämnd beslutat att lägga ner danslinjen på S:t Eskils gymnasieskola. Majoriteten S och M drev igenom beslutet. V och L vill behålla danslinjen.

I skriftliga reservationer från sammanträdet framgår att både Vänsterpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet att lägga ner danslinjen.

Även SD lämnade en reservation. Men i deras reservation nämns inte danslinjen. Så jag antar att SD är eniga med S och M att lägga ner danslinjen.

MP, C och KD saknar representation i Gymnasienämnden. Vad dessa partier anser i frågan vet jag inte.

Kan lägga till att protokollet i dess helhet går inte att komma åt när jag skriver dessa rader. Endast bilagorna – de skriftliga reservationerna från V, L och SD – är åtkomliga.

S:t Eskil är den enda skola i Sörmland, och ett upptagningsområde större än så, som erbjudit den här gymnasiekursen. Det är inte bara elever från Eskilstuna som drabbas. Ungefär hälften av eleverna på danslinjen kommer från andra kommuner.

I en gemensam skrivelse till Eskilstuna kommun 13 september 2023 vädjar Göteborgs universitet och Stockholms konstnärliga högskola att kommunen inte ska lägga ner danslinjen:

Det är av stor betydelse att återväxten inom det konstnärliga området möjliggöras inom hela Sverige, inte bara inom storstadsregioner”, skriver man samtidigt som man vädjar till Eskilstuna kommun att inte lägga ner danslinjen.“

Man avslutar skrivelsen med ett erbjudande om samarbete:

Skulle Eskilstuna kommun ansöka om spetsutbildning i dans skriver vi gärna ett utlåtande för hur vi kan samverka vidare med skolan.”

I stället för att ta tillvara detta erbjudande om samarbete väljer nu majoriteten i Gymnasienämnden att lägga ner danslinjen.

Samtidigt som dansen avvecklas på S:t Eskil satsar Kultur- och Fritidsnämnden på att utveckla dansen. Kultur-och Fritid skrev 26 maj förra året ett samarbetsavtal med föreningen Mer Dans åt Folket (MDF) som går ut på att kommunen ekonomiskt bidrar till MDF och det arbete som bedrivs ”för etablering av en scen för fri scenkonst med inriktning dans och cirkus i Eskilstuna”.

För mig förefaller det som att det finns motstridiga ambitioner inom de två kommunala förvaltningarna och nämnderna – Den ena satsar på dansen, den andra avvecklar dansen.

Jag vill därför ställa några frågor till ansvariga inom de båda förvaltningarna och nämnderna. Kanske man kunnat dra lärdom av varandras verksamheter för att utveckla i stället för att avveckla dansen på S:t Eskilstuna

Har det förekommit någon dialog mellan de båda nämnderna och förvaltningarna före beslutat att lägga ner danslinjen på S:t Eskil?

Hur ser Kultur- och Fritid på att Gymnasienämnden nu lägger ner danslinjen?

Kände Gymnasienämnden över huvud taget till att man inom Kultur- och Fritid, genom samarbetet med MDF, nu satsar på dans och cirkus?

Rolf Waltersson

Lästips:

Sista dansen på S:t Eskils gymnasieskola? – eFOLKET, 30 maj 2024

Mer Dans år Folket

OM OSS – Mer Dans åt Folket

You May Also Like