Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Fred på Jorden! – Fred med Jorden!

Folk och fred 2024 hölls i Sälen och online 13-15 januari med ökat antal deltagare på plats. Mötet blev en startpunkt för för flera nya initiativ som samlar freds-, solidaritets- och miljörörelsen och lansering av internationella samarbeten.

Arrangörsgruppen för Folk och fred 13-15 januari 2024:

Sverige och världen behöver fred och rättvisa nu! Vi kan inte låta krig och ökad ojämlikhet inom och mellan länder stå i vägen för att bygga fred genom en rättvis klimatomställning. Bara genom nedrustning och omställning till ett mer rättvist samhälle kan vi rädda mänskligheten från undergång genom global uppvärmning eller kärnvapenkrig.

Därför stödjer vi initiativet Fred på och med Jorden från Svenska freds arbetsgrupp för fred och rättvis klimatomställning, som fått stöd av Artister för fred och Jordens Vänner.

Vi hoppas att det kan ligga till grund för samverkan mellan klimat-, omställnings-, miljö-, solidaritets- och fredsrörelsen i både Sverige och internationellt. Vi stödjer också vapenvila och fredssamtal i alla pågående krig. Eskaleringen av våldsamma konflikter måste få ett slut.

Den kraft som nu har möjlighet att stå emot eskaleringen är alla som ser vägran att ta till vapen som ett viktigt steg för mänsklighetens framtid. Alla som slutar lyssna på ledare som menar att den enda vägen till fred är med vapen. Fredlig samexistens, gemensam säkerhet och nedrustning måste ta överhanden. Det kan ske genom att folkliga krafter i alla länder börjar arbeta för detta gemensamma mål.

Så kan vi bygga en motvikt till de stater och storföretag som driver på eskaleringen av våldet, ofta med stormaktsblock i ryggen.

Vi stödjer också alla strävanden för att skapa mattrygghet och ömsesidig samarbete i alla orter på landet och i staden och i alla länder. Omställningsnätverkets uppmaning att sätta potatis och fortsätta Potatisuppropet är ett viktigt sätt att skapa tillit till vår förmåga att tillsammans ta ansvar för att det finns den mat som behövs.

Vi arbetar vidare i samma anda som uppropet Utan bönder ingen civil beredskap och vad den globala bonderörelsen La Via Campesina står för med sitt arbete för matsuveränitet. Vi inspireras av initiativ för samarbete för utökad lokal demokratisk förvaltning av gemensamma tillgångar. Vi verkar också för samarbete bortom marknad och stat i byar och förorter och andra stadsdelar i Sverige och runtom i världen.

Vi verkar för en samhällsmodell som inte bygger på att andra utsätts för plundring, svält och förgiftning. Vi måste som uppropet Fred på och med Jorden säger: ”ha ett resursbevarande samhälle och då krävs en genomgripande förändring av det ekonomiska systemet och hela samhället – en förändring som gynnar både dem som bor på landsbygd och i stad och folk som arbetar i jordbruk, skogsbruk, industri och servicenäringar.”

De kan vi få genom att makten över det finansiella och teknologiska systemen, förvaltningen av naturresurserna och massmedier rycks ur händerna på några få rika kapitalägare och stormaktsblock. Detta genom ett program för nedrustning för social och ekologisk rättvisa byggd på folkligt samarbete över alla gränser. Ett samarbete med landsbygdens och urbana folkmajoritetens intressen i centrum.

“Folk och försvar” har satt tanken att fred skapas med vapen före tanken att fred skapas genom gemensam säkerhet, diplomati och fredlig samexistens. Istället för att skapa tillit till allas gemensamma förmåga att trygga freden och stärka vår beredskap satsade regeringen på att skapa misstillit. Partipolitisk markering mot grupper i samhället gick före sammanhållning.

Samtliga riksdagspartier stödjer dubblering av den militära upprustningen och att vi ska se med särskild europeisk och inte universell måttstock på krig. Beslut har fattats om att ge USA tillgång till 17 baser runt om i hela Sverige. Vårt land är förvandlat till uppmarschområde för NATO och ett bombmål i händelse av krig mellan stormakter vilket ökat vår sårbarhet. Resurserna tas från sjukvård, skola och omsorg och klimatomställningen blir omöjlig.

Svenskt näringsliv och vapenindustri tillsammans med organisationer som Atlantic Council vilka verkar för USA:s intressen har getts fritt utrymme i svenska massmedier och på Folk och försvar. Tillsammans har näringslivets påverkansorganisation Frivärld länge drivit en kampanj mot oberoende freds- och miljöröster. Nu har även staten börjat ta över näringslivets och USA syn på självständiga folkrörelser. Lagar anpassas för att inskränka yttrandefriheten, rättsstaten urholkas och klimataktivister utmålas som hot som Civil Rights Defenders visar i rapporten ett år med Tidöavtalet. Jämställdhetsmyndigheten har gett ett bolag lett av tidigare anställda på militära underrättelsetjänsten ett uppdrag som lett till en stor mängd personer och organisationer utan grund utpekas som säkerhetshot med Frivärld som en av sina källor. Vi vänder oss mot att storföretagens särintressen och att en kultur formad av före detta underrättelseagenter ska tillåtas breda ut sig i Sverige eller andra länder.

Nätverket Folk och fred har bidragit till den internationella solidariteten med de som motsätter sig krig och värnar om vapenvägrares rättigheter i Öst och Väst. Den oväntade frigivningen från häktet av ryske krigsmotståndaren Boris Kagarlitskij är en särskild framgång att fira för oss och alla fredsvänner. Vi kommer fortsätta vårt arbete mot repression i Öst och Väst utan dubbla måttstockar.

Vi ser fram emot fortsatt nordiskt samarbete för Norden som kärnvapenfri zon och motsätter oss främmande makts baser i Norden. Vi är solidariska med alla som utsätts för förtryck och arbetar för konstruktiva lösningar här och nu för att lösa vår tids sociala och ekologiska kris.

Arrangörsgruppen för Folk och fred 13-15 januari 2024

You May Also Like