Foto: solidaritetshuset.se

Fredsmässa på Solidaritetshuset 18-19 november

Insändarskribenten Tord Björk är medlem i rådet för Internationella fredsbyrån (IPB) och internationella rådet för World Social Forum.

Freds-, miljö-, solidaritets- och omställningsrörelsen ordnar Fredsmässa i Solidaritetshuset i Stockholm (Tegelviksgatan 40) 18-19 november. Temat är fred på Jorden och fred med Jorden. Det blir två dagar med hopp och motstånd. På lördag kl 9:30-21:00 och söndag kl 9:30-17:00.

LÖRDAGEN om sambanden mellan fred och miljö, om hur det är att vara människa i en omänsklig tid, rättvis klimatomställning, visning av filmen På Hvitfeldtska bodde vi om polisens stormning av folkrörelsernas samlingsplats på EU-toppmötet 2001 och panel om hur vi kan stoppa repression och förföljelse av folkrörelser i Öst och Väst.

SÖNDAGEN inleds med att Värnrörelsen presenterar sig. Den består av ett antal lokala initiativ som inspirerats av matvärnstanken – gör mat, ge till andra utanför stat och marknad, betona tillit och självorganisering. Även skogsvärn, lärvärn och fredsvärn berättas om följt av diskussion. Det följs av inledningar och diskussion om Fred i Rojava – är det möjligt? och Finns nya öppningar för fred när världsordningen förändras? Bägge dagarna är det möjligt för alla som deltar att presentera sin organisation med tid för att gå runt och samtala vid bokbord.

Bland medverkande namn finns Mariam Nordmark Jallow från Grönt initiativ i Tensta, Nils Petter Löfstedt, dokumentärfilmare, Gudrun Schyman, Valter Mutt, Thomas Wallgren, Oksana Chelysheva, Jan Hammarlund, Thorsten Laxvik från lärvärn, Ina Troll från matvärn och Siri Lundström från Skogsvärn. Arrangörerna är Alternativ Stad, Artister för fred, Jordens Vänner, Internationell Arena, Kvinnor för fred och Nätverket folk och fred.

Fritt inträde, frivilliga bidrag

Lördag 18 november

Kl. 9:30

 • Välkomnande, kaffe, kultur
 • Jan Hammarlund, Caroline Williams

10:00

 • Vad vill Kvinnor för fred?

11:00

 • Militären, miljön, ekonomin, utländska baser på nordisk mark; Thomas Wallgren, Valter Mutt och Mika Böök

12:00

 • Lunch

13:00

 • Att vara människa i en omänsklig tid
 • Gudrun Schyman inleder följt av samtal med inbjudna

14:00

 • paus

14:15

 • Nedrustning för välfärd och miljö
 • Inbjudna från Grönt initiativ i Tensta, Jordens Vänner i Helsingborg, Asylrättsrörelsen och fredsrörelsen om samarbete för fred, rättvisa, ekologi och demokrati.

15:15

 • Presentation av deltagande organisationer och samtal vid bokbord och kafébord

16:15

 • Stoppa repressionen i Öst och Väst
 • Förföljelse när konflikten öst-väst och om klimatet eskalerar i Ryssland, Belarus, Ukraina, baltiska staterna och Sverige. Inbjudna politiska flyktingar, pacifister, försvarare av mänskliga rättigheter och frihetskamp.

17:15

 • Matpaus

18:30

 • Varför blev det en dokumentärfilm om hur polisen stormade demonstranternas konferens och logi under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Introduktion till filmvisningen och boken med samma titel som lanseras denna dag.

18:45

 • På Hvitfeldtska bodde vi

20:00

 • Eftersnack med Nils Petter Löfstedt som gjort filmen och inbjudna

21:00

Söndag 19 november

9:30

 • Välkomnande, kaffe, kultur
 • Ingela Karlsson, Jan Hammarlund

10:00

 • Värnrörelsen – “Gör mat, ge till andra utanför stat och marknad,betona tillit och självorganisering”. En rörelse runtom i Sverige somvärnar om maten, skogen och kraften. Siri Lundström från Hölö, Ina Troll från Mattmar och Thorsten Laxvik från Edsele.

12:00

 • Lunch

13:00

 • Fred i Rojava – är det möjligt?
 • Samtal med företrädare för Rojava
 • Kemal Görgü läser dikt

14:30

 • Paus

14:45

 • Finns nya öppningar för fred när världsordningen förändras?

15:45

 • Vad gör vi nu? samt presentation av fler deltagande organisationer ochsamtal vid bokbord och kafébord.

16:45

 • Avslutning

17:00

Tord Björk

Foto: framtidsjorden.se

You May Also Like