FOTO Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=401296

Tage Danielsson vänder sig i sin grav

Emma Lundströms artikel har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

Läs också Emma Lundströms artikel Kärnvapen över huvudet på svenska folket – demokratin eroderar – eFOLKET 2024-01-10.

Det Sveriges regering och militära ledning just nu bygger upp kallas för ett “narrativ”. De skapar en berättelse om krig. Om hur illa till vi ligger. Hur vi måste höja beredskapen och rusta oss till tänderna.

Genom denna berättelse skapar de förutsättningar för sin politik. En politik som skär ned så drastiskt på välfärd, kultur, miljö, civilsamhälle och bildning att alla snart kommer att märka av det, åtminstone alla som inte tillhör de mest bemedlade procenten av befolkningen.

Dessa nedskärningar rättfärdigas med att pengarna behöver läggas på militären och på den gröna omställningen, som inte är någon verklig omställning utan handlar om kapitalets investeringar och den ständiga tillväxten.

De har lyckats så bra med att basunera ut denna berättelse om krig och hot och ett skrikande behov av upprustning, att gemene person nu har svårt att se den större bilden, att se bortom den skapade berättelsen. Att se de verkliga farorna.

Och verkligheten ser ut så att inget land hotar Sveriges säkerhet just nu, så mycket som landet självt. Eller snarare dess styre.

Vi galopperar i detta nu mot ett Nato-medlemskap utan förbud mot kärnvapen på svensk mark. Så fort kärnvapen stationeras här utgör vi ett mycket mer intressant mål för eventuella fiendeland.

Som om detta inte vore nog kom beskedet strax före jul att regeringen – utan att överhuvudtaget låta det svenska folket ta ställning i frågan – har skrivit ett nytt avtal med USA. Ett avtal som ger amerikansk militär tillgång till svenska militära baser på 17 orter och möjliggör lagring av militär utrustning och att amerikansk militär bedriver verksamhet på svenskt territorium.

Inte heller i det avtalet finns det några stopp för kärnvapenlagring på svensk mark. Liksom ett Nato-medlemskap gör detta avtal Sverige mer utsatt i ett globalt perspektiv.

Samtidigt som regeringen i en rasande fart gör oss till ett mer legitimt mål i de internationella militära sammanhangen genom att öppna upp för kärnvapen här, ska det också ske en storsatsning på världens farligaste energikälla: kärnkraften.

Det är här den gröna omställningen kommer in som svepskäl. För att nå ”netto noll” i utsläpp ska elproduktionen ställas om till kärnkraft.

Istället för att minska den enorma överförbrukningen av energi – istället för att ställa om hela samhällsbygget på allvar – så ska Sveriges kärnkraft byggas ut massivt till 2045. Vi ”ska bli en stark kärnkraftsnation igen” enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Glömt är Harrisburg. Glömt är Tjernobyl. Glömt är Fukushima. Glömt är det faktum att om ett kärnkraftverk träffas under ett krig – som vi ju nu har fått lära oss att vi snart kommer att vara indragna i – så är det kört.

Tage Danielsson vänder sig i sin grav.

Samtidigt har vi ett extremt väder. Köldrekord. På flera platser slutade SMHI:s automatiska mätstationer att sända data vid minus 43 grader Celsius. Titta nu, sade klimatförnekarna, nu har vi riktig vinter. Allt prat om global uppvärmning är bara bluff.

Sedan blev det plusgrader över en natt. All snö som försöker smälta samtidigt skapar översvämningar.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC så kommer vädret bara att bli mer och mer extremt under resten av seklet. Särskilt i områdena nära polerna. Jordens temperatur fortsätter att öka på grund av människors utsläpp av växthusgaser. Dagens arbete för att minska utsläppen räcker inte. Vi kommer att se en framtid av extremvärme, bränder, skyfall och översvämningar. Haven höjs. Klimatflyktingarna kommer bara att bli fler och fler.

2023 var det varmaste år som uppmätts på jorden.

Allt sammantaget ser det dystert ut. Hotbilden är verkligen massiv. Klimatet spårar ur. Fler kärnkraftverk gör Sverige mer utsatt, eftersom både extremväder och eventuella fiender kan få dem att haverera med katastrofala följder. Och kärnvapen ovanpå allt.

Från att ha varit en liten ointressant nation långt upp i norr – som, åtminstone på ytan, värnat om sin status som relativt neutral – blir nu Sverige i hög grad en bricka i det militärstrategiska spelet internationellt. När Nato och USA ges möjlighet att stationera kärnvapen här leder det till att vi försätter oss i ett helt annat säkerhetsläge. Militär upprustning skapar förutsättningar för krig.

Den hotbild vi så länge har matats med kan nu komma att bli verklighet. Och det är regeringens ansvar. Det är den som styr skutan rakt in i stormen.

Emma Lundström

You May Also Like