Möjligheten till en anständig tillvaro för kommande generationer – världen över – förutsätter att mänskligheten nu – utan dröjsmål – inleder en planerad nedväxt i förbrukningen av naturresurser. FOTO: cherylholt / Pixabay.

Nu krävs en planerad NEDVÄXT i förbrukningen av energi och naturresurser!

“Nedväxt är oundviklig – det enda vi kan påverka är om den blir planerad & kontrollerad eller påtvingad & katastrofal (global kollaps).”
Det hävdar och visar i detta debattinlägg Johan Hansson, professor i teoretisk fysik vid Luleå tekniska universitet.

*******

Evig tillväxt är omöjlig i en ändlig värld. Vårt “engångs-arv” av fossilt bränsle – skapat av solen och deponerat som ett ”solbatteri” laddat under 100-tals miljoner år – är vad som i realiteten drivit den explosiva exponentiella tillväxten senaste seklet, men är snart borta för alltid.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Överexploateringen av denna “fossila” inlagrade solenergi möjliggjorde industrialiseringen och hjärntvättade generationer av ekonomer i tron att tillväxt kunde fortgå för alltid.

Ökad energiförbrukning och ekonomisk tillväxt har alltid gått hand i hand.

För att illustrera omöjligheten i evig tillväxt låt oss anta en “modest” årlig tillväxt på 2,3 % (mindre än snittet sedan 1850) vilket betyder en tiodubbling var 100:e år.

Nu kräver industrin att få öka sin elkonsumtion med 260 % på bara sju år, vilket är helt orimligt.

Att politiker och ekonomer inte förstår grundläggande fysik kan jag begripa, men ingenjörer? På 2 timmar når lika mycket solenergi jorden som hela mänskligheten idag konsumerar på ett helt år. Men denna “modesta” tillväxt (2,3 %) betyder att vi skulle använda en energi lika stor som all instrålad solenergi om drygt 300 år (ett ögonblick i mänsklighetens historia), solens totala energi om knappt 1 300 år och energin hos alla 100-tals miljarder stjärnor i vår galax om bara 2 400 år.

Termodynamikens lagar säger då att jordens medeltemperatur skulle vara kroppstemp (långt över dödligt) om 300 år, kokpunkten om 400 år, smältpunkten för stål om 700 år och lika hög som solens yta om 900 år. Observera att detta gäller oavsett vilken energikälla vi använder: fossil energi, kärnkraft (fission/fusion), förnybar energi eller hypotetiska energikällor vi ännu inte ens känner till. Politiker, näringsliv, journalister, debattörer eller ekonomer – oavsett vad de heter eller hur kända de är – kan inte göra något åt naturlagarna.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

1992 skrev drygt 1 700 av världens mest framstående vetenskapsmän, inklusive majoriteten av alla då levande Nobelpristagare i naturvetenskaperna, World Scientists’ Warning to Humanity till all världens ledare:

No more than a few decades remain before the chance to avert the threats we now confront will be lost and the prospects for humanity immeasurably diminished … Current economic practices cannot be continued. Developed nations must greatly reduce their overconsumption.

Inget hände. 2017 kom uppföljaren Warning to Humanity: A Second Notice med samma budskap:

Soon it will be too late to shift course … and time is running out”.

Inget hände nu heller.

Redan 1972 kom den skakande rapporten Limits to Growth vars budskap var att mänskligheten var på väg mot katastrofal överkonsumtion och åtföljande kollaps runt 2050.

Varför har man idag dåraktigt börjat diskutera gruvdrift på havets botten?

Jo, för att resurserna ovan jord börjat ta slut, vilket alltså förutsågs redan 1972. Om globala förändringar införts redan då, när jordens tillgångar bara knappt överskridits, hade relativt milda räckt. Inget hände. Därför är de livsviktiga förändringar vi står inför nu så mycket större.

Tidiga ekonomer som Adam Smith, Thomas Malthus och David Ricardo (vilka även var kunniga i naturvetenskap) insåg att tillväxt bara kan vara en tidsbegränsad fas. Det verkar dagens mainstream-ekonomer ha förträngt. Alla nu levande människor, och flera generationer före oss, har levt i denna temporära tillväxtfas, så det är lätt att förstå misstaget.

Dagens politiska ekonomi prioriterar kortsiktig finansiell tillväxt på bekostnad av fungerande livsnödvändiga ekosystem – som tagit naturen miljarder år att bygga och människan knappt två sekler att rasera.

Tillväxt är alltså inte bara en tidsbegränsad fas utan ett existentiellt hot mot mänskligheten. Jag skulle vilja se hur länge de ekonomer som tror på en “frikoppling” av ekonomin från naturtillgångarna skulle klara sig utan luft (3 minuter), vatten (3 dygn) och mat (3 veckor). En “service”-ekonomi kan bara existera ovanpå en materiell ekonomi, inte i stället för. Enbart internet slukar till exempel redan idag 2 % av världens energi.

Ozonhålet och Covid-19 löstes genom snabb global allians och aktion. Vi borde kunna göra detsamma med dagens mycket allvarligare problem. Covid hade gått över av sig självt oavsett vad vi gjorde, detsamma gäller dock inte för de mycket allvarligare och brådskande hot hela mänskligheten står inför.

Det är bara att välja: Vill vi ha i) Planerad & kontrollerad nedväxt till vad planeten tål och en ljus framtid, eller ii) Katastrofal & påtvingad nedväxt och global kollaps under mitten av detta århundrade – rätt in i kaklet!?

Bestäm dig – tiden för alternativ i) är snabbt på väg att rinna ut och kräver en nedskalning av produktion och överkonsumtion i de rikaste länderna till under jordens ekologiska gränser.

Greta Thunberg TEDx Stockholm november 2018:

I only speak when I think it’s necessary – now is one of those moments … Everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before… the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is wake up and change.” 

Inget hände.

Tiden för debatt är över – nu är det handling som gäller. Man kan inte fortsätta ignorera varningar & uppmaningar från världens vetenskapsmän och tro att allt ändå mirakulöst ska sluta i en “happy ending”.

Johan Hansson

You May Also Like