Bildskapare. Pete Linforth / Pixabay.

Att mentalt förbereda sig

Enda möjligheten att undvika en helt förödande klimat- och miljökatastrof är att planera för en nerväxt i förbrukningen av jordens naturresurser. Och det är bråttom. Detta hävdar Annika Rullgård, som författat detta debattinlägg.

Överbefälhavare Micael Bydén har uppmanat det svenska folket att mentalt förbereda sig på att det kan bli krig, dvs i tanken försöka konkretisera vad ett krig i Sverige eller dess närhet skulle kunna innebära. Det skulle t ex kunna bli sämre stabilitet i elförsörjningen och mindre av långväga importerade varor i affären. Ingen vet om det kommer att bli krig här i landet eller om det kommer att bli ett krig i närområdet men att med tanken försöka föreställa sig vad krig är skadar inte och jag uppskattar att överbefälhavaren säger rakt på sak att alla bör mentalt förbereda sig på svåra tider.

Med tur blir det inget krig i eller i närheten av Sverige men en sak är helt säker: Allt levande på Jorden befinner sig i en pågående kris. Katastrof är förresten en bättre benämning än kris. Det är inte fråga om några om. Det är ett faktum. Jordens temperatur stiger år från år, allt fler väderrelaterade förödande regn, översvämningar, stormar, bränder förekommer både när och fjärran. Allt oftare framförs från bl a FN att tiden för att rädda flora och fauna håller på att rinna ut.

Inte bara i Sverige utan i hela världen står vi inför en katastrof som kommer att orsaka umbäranden som kan jämföras med umbäranden som krig för med sig. Med vi avser jag allt som lever: djur av alla slag både stora och små, blommor och andra växter förutom alla andra organismer.

Parallellt med allt fler naturkatastrofer pågår en massutrotning av levande organismer. Det räcker att gå ut på gården för att se vad som sker. Av småfåglarna som förr fyllt luften runt fågelmatarna återstår bara en spillra.

Våra folkvalda, våra myndigheter och näringslivet talar tyvärr om tillväxt och om mer välfärd. De talar om större energiförbrukning och större resursanvändning, om mer gruvor och om mer export. Ingen framför någonsin att vi färdas med högre och högre hastighet mot avgrunden fast djuren har inget val utan tvingas att följa med ofrivilligt. Det hjälper inte att färden företas i elbilar tillverkade av fossilfritt stål.

Jag saknar att ingen bland våra folkvalda, våra myndigheter och näringslivet säger som det är, att de helt enkelt lånar överbefälhavarens ord och uppmanar hela befolkningen att mentalt förbereda sig på vad den katastrof som pågår kommer att föra med sig.

Jag lånar några ord från en känd person i USA: Jag har en dröm, jag har en dröm om att våra folkvalda, våra myndigheter och näringslivet håller en gemensam presskonferens där de säger att det svenska folket, ja alla folk, måste mentalt förbereda sig på att tillväxtens era är slut och att den kommer att ersättas av nerväxt med start omedelbart genom att Tillväxtverket läggs ner. Låt Sverige bli ett föregångsland i nerväxt.

Annika Rullgård,
Orsa

You May Also Like