Foto: PW / eFOLKET

Eskilstuna: Klimatkorrespondenten Erika Bjerström på Contrast

Den tredje april gästades Eskilstuna och Contrast (Stadsbibliotekets hörsal) av Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT. Ämnet för kvällen var klimatkrisen i stort men också speciellt dess roll i det stundande EU-valet.

Bjerström pekade på den polarisering som råder. Hon menade att klimatfrågan håller på att bli ett slagfält. Ett slagfält på vilket yttersta högern nu avancerar. Ett exempel på polarisering som Bjerström pekade på var när Svenska Dagbladet kallade krav på nödvändiga åtgärder för “planekonomiska fantasier”.

Inför EU-valet mobiliserar nu ytterhögern. I Tyskland i form av AfD. Detta extremhögerparti söker aktivt utnyttja till exempel böndernas missnöje.

Bjerström menade att en anledning till att Europas ytterhöger haft framgångar med detta ligger i att de styrande inte tagit hänsyn till ekonomiska och sociala effekter som omställningen till fossilfritt inneburit. Detta måste korrigeras menar Bjerström, den gröna omställningen måste präglas av social omsorg.

Som det nu ser ut menade Bjerström att demokratin faktiskt kan komma att hotas. Som exempel tog hon Nederländerna där extremhögerns ledare Geert Wilders samlade 25 procent.

Socialdemokraterna och miljöpartiet har där gått ihop i en allians men lyckades enbart få ihop 14 procent tillsammans. Geert Wilders lyckades inte bli premiärminister men verkar nu för att bli en tung del av en borgerlig koalition.

Hans program innehåller paroller som “inga fler invandrare”, “inga fler vindkraftverk och solenergianläggningar”, “pumpa upp mer gas och olja ur Nordsjön”, och så vidare. Men på något sätt verkar han själv ana vilka konsekvenser hans politik kommer att få. Han lanserar nämligen ovanpå alltihop kravet att bygga högre vallar mot havet.

“Nederländerna har gjort tillräckligt” predikar Geert Wilders. “Nu är det Indien och Kinas tur”!

Bjerström pekar dock på att det är just i norra Europa och Arktis som klimatförändringen går snabbast. Den svenska fjällvärlden håller på omformas. Vissa arterförsvinner, andra kommer till.

Flyttfåglars ankomst och insekternas kläckningar hamnar i ofas. Med resultat att fåglarna går miste om stor del av sin näring. Även i Skåne byggs vallar mot havet.

Erika Bjerström kunde berätta att man inom Eskilstuna kommun kartlagt riskbilden, men att att undersökningarnas resultat blivit hemligstämplat därför att de skulle kunna påverka markpriserna! Ett tydligt exempel på kapitalismens roll som hinder för en verklig omställning, får man väl säga

Men även om det är i norra Europa som klimatförändringen går som fortast, så är det i länder i Asien, Afrika och Latinamerika som de redan idag skapar störst skada.

Erika visade bilder på klimatflyktingar i Pakistan som flytt undan översvämningarna, hon visade bilder och intervjuer från Maldiverna, det första landet som med stor sannolikhet kommer att försvinna på grund av havsnivåns höjning. Det sorgligast man kan se är en på grund av torkan slokande djungel i Amazonas menade hon.

Användningen av förnybara energikällorna ökar, men så gör också de fossila. 80 procent av den energi vi använder produceras med fossila råvaror. Idag!

Erika Bjerström pekade på att orsaken till att vi släpar efter i omställningen är högerns motstånd och övriga etablissemangspartiers feghet. Tyvärr vinner man i dagsläget inte röster på en omställningspolitik. Den brittiske Labourledaren har av sina rådgivare (“spin doctors”) fått rådet: “Var otydlig!”. Man vill inte stöta sej med de av klimatförnekarna och högerpopulisterna påverkade väljarna.

Erika kunde visa hur klimatkrisförnekare som Elsa Widding (f.d. SD-medlem,numera vilde i riksdagen) medvetet ljuger med grafer och tabeller.

Som ett glädjande exempel i omställningsarbetet pekade Bjerström på Marocko. Där har man lyckats bygga upp enorma solenergiparker som inte bara kommer att täcka landets behov utan också räcka till export.

Contrast var närmast fullsatt. Det var nog så att de flesta representerade den del av Eskilstunas befolkning som redan förstått nödvändigheten av omställning. Men nu gäller det att gå ut på “slagfältet” som Erika kallar kampen om klimatpolitiken. Mycket står på spel. En beboelig värld eller en värld med översvämningar, torka, orkaner och klimatflykt.

Även det politiska systemet ligger i vågskålen, Erika Bjerström tvekade inte att varna för faran att demokratin kan erodera och lida nederlag – och att extremhögern kan få överhanden och makten i samhället. Hon uppmanade oss alla att aktivera oss i det kommande EU-valet.

You May Also Like