Skapare av bilderna till denna artikel: Gerd Altmann / Pixabay.

Det för mänskligheten och vår planet nödvändiga systemskiftet

Världens datacentraler förbrukar alltmer el. Enligt Internationella energiorganet IEA kommer datacenter i världen att sluka dubbelt så mycket el 2026 som 2022. Inte minst på grund av det ökade behovet av att processa AI.

Google har presenterat sin satsning på datacentraler för AI i Finland, värd motsvarande ungefär 11,5 miljarder svenska kronor.

Microsoft satsar motsvarande 33,4 miljarder kronor, på att bygga ut sina datacenter här i Sverige för AI.

Man säger sej vilja undvika fossilenergi och vill därför driva sina datacenter med el från förnybara källor. Sverige och Finland anses ha bra förutsättningar för att leverera förnybar el.

Men dessa centraler och hallar drar fruktansvärt mycket el. Och kopiöst mycket värre blir det om de ska serva AI. SVT:s ekonomireporter Alexander Norén menade att en enkel sökning (till exempel på ett matrecept) drar tio gånger mer energi om sökningen är AI-baserad.

Vi kan alltså återigen se hur vi låter kapitalisterna bestämma hur vi ska forma energianvändningen. Många kapitalistiska företag saboterar helt omställningen och fortsätter med fossila källor. Andra som är i en position att de kan göra profiter i omställningsprocessen gör som Google och Microsoft.

Att fossil energi måste ersättas med el från förnybara källor är en självklarhet. Men det behövs mycket mer. Det behövs en radikal minskning av användning av naturresurser.

Det betyder minskning av materiell produktion och konsumtion. Vilket alls inte behöver leda till umbäranden och fattigdom för mänskligheten.

Naturligtvis måste omläggningen kombineras med en jämlikhetspolitik, och en prioritering av verkliga mänskliga behov.

Materiell lyxkonsumtion måste ersättas av satsning på vård, skola, omsorg, kultur, fattigdomsbekämpning och minskad arbetstid.

Men kapitalistklassen och de välbeställda vill fortsätta med konsumismen och profitjakten. En del av dom vill göra det genom att ersätta fossilkraft med förnyelsebar el och batteriproduktion. Jakten på olja ersätts med jakten på jordartsmetaller. Man vill till och med börja gruvdrift på de tills nu orörda djuphavsbottnarna. Norge har redan startat processen med denna rovdrift.

Låter vi storföretagen och marknaden styra omställningen kommer vi att få se fortsatt rovdrift och miljöförstöring. Låter vi datahallarna sluka energin kommer elen inte att i första hand gå till mänskliga behov utan till destruktiva aktiviteter som allt ifrån konsumistisk näthandel till spel, reklam, lyxkryssningar, transporthysteri, militära rustningar, rymdresor för rikingar och influensertrams.

Elen behövs till de mänskliga behoven. Nu med AI kommer läget alltså att mångdubbelt förvärras. Visst kan AI ha vettiga verksamhetsområden. Som sjukdomsdiagnostisering till exempel. Men låter vi kapitalet och marknaden bestämma kommer vi att få se hur de verkliga behoven trängs undan av destruktiv verksamhet. Framförallt krigsindustrin och rustningskapplöpningen kommer att sluka stor del av resurserna. Det är redan så att krigsrustningarna står först i kön för att exploatera AI.

Dessa insikter leder oss till slutsatsen att det är bråttom att sätta stopp för den härskande klassens AI-planer.

De elslukande datahallarna är ett existentiellt hot mot kampen för att stoppa klimatkatastrofen. Den inriktning som de står för förhindrar en minskning av rovdriften. De kommer att sluka resurser som borde användas på ett människovänligt sätt. Den AI-verksamhet som kan vara samhällsnyttig bör utvecklas men ställas under demokratisk samhällskontroll.

Vi ser alltså att allt tal om att “industrin förstått och går i spetsen för den gröna omställningen” tillhör sagovärlden. Den nuvarande härskande kapitalistklassens makt måste utmanas. Och storkapitalisterna friställas.

Peter Widén,
medlem i Gretas Gamlingar, lokalgruppen i Eskilstuna

You May Also Like