Klimatkrisen – Kan den bli möjligheten ?

Klimatkrisen – Kan den bli möjligheten till en nödvändig omställning där vi hushållar med jordens resurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ?

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för ”kris” är detsamma som tecknet för ”möjlighet”. Eller snarare att man ställt samman tecknet för ”fara” med tecknet för ”möjlighet” till ett tecken.

Vi hör larmrapporter och domedagsprofetior. De klimatförstörande utsläppen minskar inte, jordens temperatur stiger, glaciärisarna smälter. Om vi inte dör på grund av värmeslag och torka kommer vi att drunkna då havsnivåerna stiger. Det är kört – jordens undergång är nära.

Visst är det illa, mycket illa. Och det är för mycket snack och för lite verkstad. ”Vi” lever över våra tillgångar och förbrukar av jordens resurser som om ”vi” hade fyra jordklot att ösa resurser ur.

Jag skriver ”vi” därför att vissa är större miljö- och klimatbovar än andra. Det är de rika som är de värsta klimat- och miljösvinen. De fattiga på jorden förbrukar bara en bråkdel jämfört med de som lever i lyx och överflöd.

En absolut nödvändighet är att radikalt minska utsläppen av koldioxid i atmosfären och fasa ut all användning av fossila bränslen så fort som möjligt.

Nu pratas det om att vi måste bygga ut kärnkraften, både kraftigt och snabbt, för att få fram all den el som det ”elektrifierade” samhället behöver.

Vind- och solkraft döms ut som alltför instabila. ”Det funkar ju bara när solen skiner och när det blåser”, säger kärnkraftsförespråkarna, samtidigt som de tiger om, eller tonar ner, olycksriskerna med kärnkraft, de enorma miljöproblemen med uranbrytning och inte minst slutförvaringen. Att slutförvara det högaktiva uranavfallet i minst 100 000 år.

När det gäller vindkraften är en snabb utveckling på gång, inte minst när det gäller tekniken. För några dagar sedan hörde jag på radion att man planerar en stor havsbaserad vindkraftpark i havet utanför Västerbotten.

Det ska bli 140 verk som ger energi som motsvarar två kärnkraftsreaktorer. Med den snabba utbyggnaden av vindkraft kommer vindkraften snart att ”gå om” kärnkraften.

2022 såg elenergikällorna i Sverige ut så här:

  • Vattenkraft 43 %
  • Kärnkraft 31 %
  • Vindkraft 20 %
  • Värmekraft 5 %
  • Solkraft 1 %

Som sagt, vindkraften har den stora potentialen att kunna ersätta både kärnkraft och fossilbränsle med ”grön” el.

En annan nyhet är att batteritillverkaren Northvolt har tagit fram en ny typ att batteri för energilagring där man till exempel kan lagra el från sol- och vindkraft.

Det är en natrium- jon-teknik som sägs vara både billigare och som inte kräver samma ändliga jordartsmetaller som ”vanliga” batterier.

Jag har ingen övertro på att man kan ersätta fossilförbränning med ”grön” elproduktion, och sedan fortsätta konsumera och slösa, tuta och köra, som om ingenting hänt.

Mycket tyder på att vi bara bygger in oss i ett hörn av elberoende i ställer för fossilberoende.

Och oavsett hur energin produceras kan vi inte fortsätta konsumera som idioter.

Är det en mänsklig rättighet att flyga till andra sidan jordklotet för att sola på en sandstrand?

Är det nödvändigt att ”shoppa loss” trots att garderoben redan är full med de rätta märkeskläderna?

Är det viktigt att ständigt ha den senaste mobiltelefonen trots att den man har fungerar utmärkt?

Är det nödvändigt att ha en stor bil som gör 0-100 på 4,3 sekunder och toppfart 210 km/tim och som drar mycket bensin, eller mycket el?

Men det visar ändå att ur nöden och tvånget kan det skapas möjligheter. Att krisen också är möjligheten. Men det gäller att ta tillvara den möjligheten på rätt sätt

Lästips:

Havsbaserad vindkraft planeras – energi som två kärnreaktorer – P4 Västernorrland – Sveriges Radio 20 november 2023

Svenskt företag lanserar ny typ av batteri – kan lagra vindkraft – Nyheter (Ekot) – Sveriges Radio 21 november 2023

Energikällor i Sverige 2022 – Svenska kraftnät

Rolf Waltersson

You May Also Like