Bildskapare: Klus Hausmann / Pixabay.

När husbonden kallar …

För ett antal veckor sedan kom en förfrågan från USA om huruvida Sverige skulle kunna ställa upp med militär, sida vid sida med USA, för att bekämpa de jemenitiska Houthi-rebellerna som beskjuter fartyg i Röda Havet utanför Jemens kust. Och det tog inte lång tid för den svenska tidölagsregeringen att svara ja.

De första svenska militärerna är nu på väg. Det handlar om fyra stabsofficerare, tre placerade på det operativa högkvarteret i Grekland och en officer på örlogsfartyg

Den svenske krigsministern Pål Johnson utesluter inte att man kan följa upp med att skicka en väpnad styrka senare. Skicka de fyra stabsofficerarna kunde regeringen besluta om själv, för väpnad styrka krävs riksdagsbeslut.

Det pågår tre parallella aktioner från imperialistmakternas sida i Röda Havet; Till havs en EU-ledd och en USA- ledd. För bombningar på jemenitisk mark en ledd av Storbritannien och USA. Den svenska regeringen övervägde båda de havsbaserade men valde nu den EU-ledda.

Pål Johnsons argument för Sveriges krigsdeltagande är klassiskt:

”[Det] är viktigt för ett land som Sverige som är exportberoende att säkra sjöfartsleder.”

En typ av argument som genom århundraden motiverat krig mellan kolonialmakter och krig mot fattigare länder.

Men det är värre än så. En fråga som inte ställs i mainstream-media idag är: Varför beskjuter Houthi-rebellerna fartyg i Röda Havet? Svaret på den sällan ställda frågan är: Houthi-rebellerna beskjuter fartyg som de menar är på väg med utrustning till Israel.

Houthiernas enda krav för att sluta med beskjutningarna är att bombningarna av Gaza upphör. Ett krav som varje anständig människa torde stödja. USA har dock återigen lagt in sitt veto i FN mot en resolution som kräver eldupphör.

Det finns alltså ett enkelt sätt att “säkra sjöfartsleden”. Det är att terrorbombningarna av Gaza upphör.

Men istället skickar Sverige militär för att bekämpa dem som kräver slut på krigshandlingarna riktade mot Gazas befolkning.

För ett tag sedan fick vi i Sälen höra både ÖB och tidölagsministrar förklara att vi måste bereda oss på krig. Det var ett anfall från rysk sida som man ville att vi skulle se framför oss. Men bara några veckor senare befinner sej alltså Sverige i krig, men mot jemeniter i Röda Havet! Orsak: dessa Houthi-rebeller har mage att kräva att terrorbombningarna av Gaza ska upphöra.

Alla anständiga och demokratiska krafter måste naturligtvis kräva tillbakadragande av all svensk militär från Röda Havet.

När USA kom med sin önskan om en svensk militär insats i Röda Havet så var det flera experter som menade att det är omöjligt för Sverige att säga nej.

Den svenska regeringen som desperat söker inträde i NATO måste inför husbonden (USA-s regering) visa sin beredvillighet och förmåga att ställa upp när man blir anmodad. Nu ser vi alltså de konkreta följderna av NATO-ansökan och avtal med USA-imperialismen. För socialistiska vänsterkrafter i vårt land måste Nej till NATO och Nej till US-amerikanska baser vara givna paroller.

You May Also Like