Bildskapare: Alexander Antropov / Pixabay.

Sverige bojkottar FN-möte om kärnvapenförbud –  “Oförenligt med svenskt NATO-medlemskap” enligt regeringen

“När FN 27 november 2023 inledde sitt andra statspartsmöte om kärnvapenförbud valde Sverige att inte delta som observatör, vilket man gjorde i fjol. Enligt regeringen är ett kärnvapenförbud inte förenligt med Natomedlemskap”, skriver tidningen Syre.

I ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen motiverar utrikesminister Tobias Billström (M) denna bojkott med:

Regeringen anser vidare att TPNW (konventionen om förbud mot kärnvapen, min anmärkning), till följd av sin utformning, inte är förenlig med de åtagande som följer av ett medlemskap i Nato.

Sverige kommer inte att delta som observatör vid statspartsmötet” (se lästips)

Om bakgrunden

Sverige var med och förhandlade fram FN-resolutionen om kärnvapenförbud 2017. Från början var Sverige med på att man skulle underteckna och senare ratificera denna FN-konvention. Det var på Margot Wallströms tid som utrikesminister..

Men fram till att resolutionen trädde i kraft 2021 har Sverige avstått från att rösta om resolutionen.

I oktober 2022 röstade Sverige för första gången emot denna FN-resolution som man varit med om att arbeta fram.

Efter Sveriges Nato-ansökan har det i det närmaste blivit “tabu” att ens nämna orden kärnvapennedrustning och kärnvapenförbud bland Nato-ivrarna. Nu pratar man om att FN-resolutionen har “brister”, att den inte är “trovärdig”, att den inte på ett “effektivt sätt” visar vägen mot vare sig kärnvapennedrustning eller kärnvapenförbud.

Man jag ser inget från Nato-ivrarna vad man kan göra i stället för att nå kärnvapenförbud, om man nu mot förmodan vill det. Och det blir ju lite svårt att peka ut vägar mot kärnvapenförbud när man nu ska ingå allians med Nato som ju bygger på en kärnvapendoktrin.

I en kommentar från Svenska freds och skiljedomsföreningen och Svenska läkare mot kärnvapen skriver man om hur ett svenskt Nato-medlemskap påverkar Sveriges nedrustningspolitik:

Att Sverige inte deltar på det andra statspartsmötet i New York är ett tydligt tecken på att Sveriges röst för kärnvapennedrustning försvagas. Samtidigt är det inte förvånande, då konventionen går helt på tvärs mot Natos grundvalar.”

Att Sveriges (officiella) röst “försvagas” kanske är en mild beskrivning. Jag befarar att den rösten kommer att tystnar totalt.

Spiken i kistan

Man kan konstatera att Sveriges NATO-ansökan och det (troligen) kommande NATO-medlemskapet blir spiken i kistan för Sverige som en röst i världen för diplomati, fred, nedrustning, kärnvapennedrustning och kärnvapenförbud.

De flesta av FN:s medlemsländer, däribland Sverige, har anslutit sig till ett flertal FN-resolutioner om förbud mot ”omänskliga” vapen som strider mot “krigets lagar”. Det är klusterbomber, kemiska vapen med flera.

Men det mest barbariska vapen av alla, kärnvapen, ingår inte i det som är förbjudet enligt “krigets lagar”.

Rolf Waltersson

Lästips:

Sverige uteblir från FN-möte om kärnvapenförbud – skyller på Nato – Syre. 2023-11-27

Kärnvapenfrågan i fokus när Natorapport släpptes – Syre. 2024-02-01

Kommande statspartsmöte (Svar på skriftlig fråga 2023/24:250 besvarad av utrikesminister Tobias Billström (M). (Frågan är ställd av Laila Naragi (S)

Sveriges fega ställningstagande i kärnvapenfrågan – eFOLKET . 23 juli 2019

Massivt internationellt läkarupprop för förbud mot kärnvapen – eFOLKET 7 augusti 2023

Sverige måste underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud – eFOLKET 1 april 2021 (debattartikel undertecknad av socialdemokraterna Birgitta Dahl, Lena Hjelm-Wallén och Ulf Bjereld)

You May Also Like