Bildskapare: Marek Stuzinski / Pixabay.

26 februari 2024: Julafton för Pentagons och NATO:s agenter

Idag väntas Ungerns parlament ge grönt ljus åt de svenska makthavarnas ansökan om svenskt medlemskap i militäralliansen NATO.

Under morgonens nyhetssändningar har journalister förtjust kvittrande intervjuat grötmyndigt kommenterande militäranknutna så kallade experter. “Vi” tycks äntligen vara framme vid målet, är det käcka budskapet.

Budskapet i radions nyhetssändningar …

Sedan 2015 har nuvarande krigsministern Pål Jonson (M) inom ramen för lobbyorganisationen Atlantic Council verkat för Sveriges anslutning. Under en period var Pål Jonson Atlantic Councils generalsekreterare. Med denna NATO-propagandistiska organisation som bas har även statsminister Ulf Kristerssons barn-och ungdomsvän i Eskilstuna Henrik Landerholm (M) – numera regeringens så kallade “nationella säkerhetsrådgivare” – lobbat för den USA-ledda militäralliansen.

Pål Jonson skolades tidigt in som agent för USA och NATO. Utbildningen i stats- krigsvetenskap skaffade han sig USA, Storbritannien och Belgien. Därefter var han en tid gästforskare vid NATO Defence College i Rom.

Han har också varit engagerad i det militärindustriella komplexet som kommunikationsdirektör inom branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (2013-2016). Åren 2010-2012 var han så kallad politiskt sakkunnig på försvarsdepartementet.

I december 2023 undertecknade Pål Jonson det så kallade DCA-avtalet med USA. Detta bilaterala avtal berör formellt inte NATO. Det handlar om att USA:s krigsmakt skall ges “obehindrad” tillgång till 17 svenska militärbaser.

I juni 2023 undertecknade Pål Jonson ett mot Kina riktat militärt samarbetsavtal med USA-lierade Filippinerna.

Vad gäller Kina har statsminister Ulf Kristersson, apropå DCA-avtalet, hävdat att uppgörelsen med USA sitter bra därför att Sverige och USA har “gemensamma motståndare” i Ryssland och Kina.

NATO anslutningen har genomdrivits utan nämnvärd opposition i riksdagen. (S)-ledningen kovände om medlemskap, och körde över sina medlemmar utan att rodna.

Och (V)-ledningen, som formellt motsatt sig ett medlemskap på grund av tryck från en massiv majoritet av partiets medlemmar, har i praktiken bejakat NATO-anslutningen genom sitt stöd till den av NATO begärda omfattande ökningen av miljarder till det militärindustriella komplexet. NATO-normen är att årligen minst två procent av bruttonationalprodukten skall avsättas till militären. Vilket i nuläget betyder omkring 130 miljarder kronor.

Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens försvarsutskott, har tagit för vana att twittra uppskattande om Pål Jonson och allsköns NATO-frälsta militarister i den svenska krigsmakten.

Dessutom har (V)-ledningen hävdat att man inte principiellt motsätter sig DCA-avtalet med USA! Detta har av naturliga skäl orsakat stor upprördhet och kraftiga reaktioner bland partiets medlemmar. Något som också, av inlämnade motioner att döma, kommer att leda till synnerligen allvarliga diskussioner vid partiet kongress, som går av stapeln i maj.

Vad gäller Pål Jonsons med fleras agentverksamhet för den våldsbenägna och kärnvapenbestyckade stormakten USA, inkluderande erbjudandet om en form av en från svenska makthavares sida frivillig USA-ockupation av Sverige, har – så vitt eFOLKET erfarit – inga initiativ inom rättsväsendet ännu tagits till att inleda en förundersökning.

You May Also Like