DCA-avtalet innebär att USA även får lagra förbjudna massförstörelsevapen i Sverige

Jag lyssnade idag på en kort debatt i Sveriges Radio om DCA-avtalet. Det var mellan Daniel Helldén (MP) och försvarsminister Pål Jonson (M).

Debatten handlade mest om kärnvapen eller inte på svensk mark. Pål Jonson hävdade att DCA-avtalet ska tolkas som en “policy” som säger att det inte är aktuellt med kärnvapenplacering på svenskt territorium. Och skulle det, mot förmodan, bli aktuellt, så är det i så fall bra för våran säkerhet.

Daniel Helldén krävde en skrivning som tydligt förbjuder utplacering av kärnvapen i Sverige. Han varnade att Sverige blir en måltavla i händelse av ännu mer upptrappat militärt läge eller krig.

Lite i förbifarten nämnde då programledaren frågan om andra massförstörelsevapen som är förbjudna enligt olika FN-konventioner. Till exempel klustervapen.

Sverige tillhör de länder som sent omsider undertecknade “Osloavtalet om förbud mot användning av klustervapen”. Avtalet innebär även “utveckling, tillverkning, lagring och överföring av klustervapen”.

Osloavtalet trädde i kraft 2008. Men Sverige skrev inte under förrän 2012 med hänvisning till att svenska stridsflygplan var utrustade för att kunna bära klusterbomber, så kallade “Bombkapsel 90”. (Bort)förklaringen från svensk sida var att de svenska klusterbomberna var så säkra att de inte lämnade efter sig några blindgångare som kunde skada civila.

Vad som nu får frågan om klusterbomber aktuell gällande DCA-avtalet är att USA inte har undertecknat FN-konventionen om förbud mot klusterbomber. Det har inte heller Ryssland och Ukraina gjort. Även Israel är ett av de länder som inte undertecknat FN-konventionen och som också använde klustervapen.

I juli förra året meddelade USA att man skickar klusterbomber till Ukraina som en del i ett större militärt stödpaket. Något som fått kritik från flera länder.

DCA-avtalet handlar således inte bara om risken för att kärnvapen kommer att lagras på de militärbaser USA får fritt spelrum på.

Risken finns, och är kanske ännu större, att klustervapen och andra förbjudna massförstörelsevapen kan komma att överföras och lagras på dessa 17 baser som blir som amerikanska enklaver på svenskt territorium. Och det helt i strid med den FN-konvention Sverige till slut undertecknade.

Det är helt uppenbart att de som är ansvariga och står bakom DCA-avtalet inte “tänkt färdigt”.

Eller vill de ha det så att Sverige blir lagringsplats för klusterbomber och andra massförstörelsevapen som är förbjudna genom olika FN-konventioner?

Frågan är också – Vill svenska folket ha det så? Troligen inte. Det är väl därför man, vill hasta igenom beslutet innan folk hinner fatta vad det handlar om.

Med “man” syftar jag naturligtvis på de Nato-frälsta partierna M, S, SD, KD, C och L. Dessa partier som nu också ställer sig bakom DCA-avtalet.

Frågan om förbud av klustervapen har även tagits upp i EU. (se lästips)

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like