Bildskapare: kalhh Pixabay.

Insändare om DCA-avtalet

Sveriges Tidölag bjöd med socialdemokratins stöd USA-militären att etablera sej på 17 olika baser spridda över vårt land. Vi talar alltså om DCA-avtalet.

Låt oss anta att vi, trots den mörka situation vi ser idag, om en icke alltför avlägsen framtid, skulle få en radikalisering i Sverige som skulle leda till formeringen av en arbetarregering. Alltså inte en s-regering av den typ vi upplevt utan en regering som bärs fram av och som representerar denna radikalisering av arbetare och låginkomsttagare.

Om så skulle ske, och om denna regering verkligen skulle ta itu med ojämlikheten och storfinansens makt, hur tror vi då att man skulle fundera i Vita Huset, i Pentagon och i de US-amerikanska storbolagen styrelserum? Skulle man luta sej tillbaka i fåtöljerna och säga typ: ”Det här ska bli intressant!”

Jag tror att det är mer troligt att man skulle ta tag i de erfarenhet man har från Indonesien, (där CIA 1965 släppte fram kontrarevolutionen som i en statskupp berövade minst en halv miljon vänsteranhängare livet), Italien (under efterkrigstiden när USA i praktiken lade in veto mot vänsterkrafter i regeringen, med statskupp som sista kort i ärmen), Iran, (under femtiotalet när de organiserade statskuppen som störtade liberalen Mossadeq och tillsatte shahen), Guatemala (där CIA störtade liberalen Arbenz, slaktade indianbönder och tillsatte högerdiktaturen), Grekland (där en USA-stödd militärkupp ägde rum 1967 som resulterade i en hård högerdiktatur som varade till 1974), Chile, (där man 1973 störtade den demokratiske socialisten Allende och förde Pinochets militärdiktatur till makten).

Jag skulle kunna göra listan längre och längre. Jag tycker att alla vänsterpartister, miljöpartister, ärliga socialdemokrater och alla som vill demokrati, jämlikhet och frihet tar sej en funderare på varifrån det verkliga hotet mot låginkomsttagare, arbetare och arbetarrörelsen kommer. Om US-amerikanska tanks skulle börja rulla på de svenska vägarna för att stoppa en radikal arbetarregering så kommer de dessutom inte att behöva agera ensamma.

Det finns gott om krafter inom Tidölaget som skulle kunna erbjuda quisling-hjälp. NATO-medlemskapet kommer också att betyda en integrering av svensk officerskår i det USA-ledda maskineriet. En officerskår som dessutom redan nu är till övervägande del borgerlig till sin ideologi. Professionell och ideologisk samhörighet liksom genom NATO-samarbetet skapade vänskapsband skulle med stor säkerhet tillföra en försvarlig del av svensk militär till en US-amerikansk kontrarevolutionär operation.

Men inser inte de som bjudit in USA till att ha baser på svenskt territorium att ett sådant här scenario skulle kunna komma att spelas upp? Jo det är kanske exakt det dom gör.

Peter Widén

You May Also Like