Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

En plump i protokollet?

Svenska läkare mot kärnvapen har startat en namninsamling. Kravet är NEJ till kärnvapen på svenskt territorium, något som de flesta borde kunna skriva under på.

Men man skriver också som nån sorts slogan, eller rubrik:

NAMNINSAMLING:

NATO OKEJ …

KÄRNVAPEN PÅ SVENSKT TERRITORIUM: NEJ!

Att Nato är “Okej”, är det bara för att det rimmar på Nej? Eller menar man att nu är det bara “att gilla läget”?

Om tanken har varit att med namninsamlingen vända sig till alla som inte vill se kärnvapen på svensk mark, även till dem som anser att NATO-medlemskapet är “bra” eller “acceptabelt” eller “något som nu inte går att göra något åt”, så hade det förstås ändå varit bättre att inskränka sig till det andra ledet – “Kärnvapen på svenskt territorium: NEJ!

Genom att tillfoga detta “Nato OKEJ …” utesluter man ju nu dem som anser att kampen mot svenskt NATO-medlemskap (och sannolikt också kampen för upplösning av NATO) måste föras vidare. De som anser så är faktiskt fortfarande många! Och de vill kämpa för att snabbt bli många fler!

För dem är det förstås omöjligt att helt instämma med den mening som uttrycks i anslutning till namninsamlingsuppropet:

Beslutet om Nato är redan taget, oavsett vad vi tycker om det. Ett viktigt beslut finns kvar att ta. Skriv under namninsamlingen och kräv garantier mot kärnvapen på svenskt territorium!

Det här är enligt min mening “en plump i protokollet”. Kanske det också hade varit bättre att i namninsamlingen också kräva att riksdagen beslutar att Sverige ska underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud. Då hade det även blivit en spark i röven på Nato-anhängarna eftersom det i princip är förbjudet för ett Nato-lag att underteckna och ratificera denna FN-konvention.

Gå in på lästips där ni kan skriva under om ni känner för det. För egen del vill jag “sova på saken” innan jag bestämmer mig.

För mig är inte Nato “Okej”

Rolf Waltersson

Lästips:

Svenska läkare Mot Kärnvapen: Start (här finns namninsamlingen)

You May Also Like