Första Maj i Eskilstuna: Vänstern framåt – S på väg att utraderas som folkrörelse

Det fanns en tid då Socialdemokraterna, SSU, fackföreningsrörelsen, Hyresgästföreningen, Unga örnar med flera av arbetarrörelsens grenar i Eskilstuna fyllde hela Fristadstorget vid Första-Maj-tågets avgång. Ja, ofta räckte Fristadstorget inte till! Samlingar inför demonstrationen fick organiseras parallellt också på Biblioteksplan och Järntorget...

Läs mer

Lucy Parsons, kvinnan som ledde den första förstamaj-demonstrationen.

Vår nättidning e FOLKET har i en serie artiklar lyft fram Rosa Luxemburg. Rosa mördades för 100 år sedan. Hennes konsekventa kamp för arbetarklassen, socialismen och mot det imperialistiska kriget (första världskriget) hade lett till att hon hatades intensivt av överklassen, den nationalistiska högern och högern inom socialdemokratin...

Läs mer

1:a maj firades i Eskilstuna

Det blev ett tredelat första-maj-firande i Eskilstuna. På var sitt håll arrangerade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna manifestationer. RS samarrangerade med Svenska kurdiska kulturcentret.

Flest deltagare hade faktiskt Vänsterpartiet. Deltagarantalet i det socialdemokratiska tåget framstår för dem som minns forna tiders manifestationer, med tusentals demonstranter och upp till 20 000 åhörare till talen i Folkets Park...

Läs mer