Smedley Darlington Butler.

Smedley D Butler, marinkårsgeneralen som talade klarspråk

En sak kan vi vara säkra på: Om den US-amerikanska marinkårsgeneralen Smedley D Butler (1881-1940) levat idag hade han varit en energisk motståndare till DCA-avtalet mellan USA och Sverige.

Butler lämnade på egen begäran den militära karriären. Hans position var då nummer två inom marinkåren och han hade flera gånger fått utmärkelser på grund av sina extraordinära insatser.

Redan under sin tid som general inom marinkåren hade han utvecklat en kritisk uppfattning om USA:s utrikespolitik och den uppgift som krigsmakten tilldelats. Efter avgången började han snart i tal och skrift utveckla sin kritik. 1935 skrev han:

Jag var i aktiv tjänst i 33 år och 4 månader … och under den tiden verkade jag för det mesta som en högklassig torped för storföretagen, för Wall Street och för bankirerna. Jag var kort sagt en gangster i kapitalismens tjänst … 1903 hjälpte jag till att ‘styra upp’ Honduras för de amerikanska fruktbolagen. 1909-1912 hjälpte jag till att sanera Nicaragua för den internationella banken Brown Brothers. 1914 hjälpte jag till med att göra Mexiko, och Tampico i synnerhet, tryggt för amerikanska oljeintressen. Jag hjälpte till med att förvandla Haiti och Kuba till anständiga platser för pojkarna på National City Bank så att de kunde håva in sina intäkter där. Jag hjälpte till med våldtäkten på ett halvdussin centralamerikanska republiker för Wall Streets vinning … När jag blickar tillbaka tänker jag att jag nog hade kunnat ge Al Capone några tips. Det bästa han lyckades med var att bedriva sin gangsterverksamhet i tre stadsdistrikt. Vi marinkårsmän bedrev vår på tre kontinenter.”

Smedley deltog redan 1898 i kriget mot Spanien på Kuba och 1899 i erövringen och det blodiga undertryckandet av Filippinerna. 1900 var han i Kina där USA-trupper tillsammans med europeiska kolonialmakter medverkade i nedslåendet av det antikoloniala så kallade boxarupproret.

1927 var han tillbaka i Kina och deltog i marinkårsinsatsen för att understödja de kinesiska högerkrafterna med “ordningsskapande” insatser. 1926 och 1927 genomförde högern oerhört omfattande massakrer riktade mot den kinesiska arbetarrörelsen.

Under det första världskriget var Butler efter USA:s inträde i kriget 1917, chef för ett logistikcentrum på den franska västkusten. Där fick han upp ögonen för krigsprofitörerna, leverantörerna till armén, skodde sig.

Under 1930-talet intog Smedley Butler en fast antifascistisk och en allt starkare antimilitaristisk hållning. Han kom också att utveckla en insikt om den betydelse som det som senare kom att kallas det militärindustriella komplexet har.

Sitt budskap sammanfattade han på sitt kärnfulla sätt som “ÅT HELVETE MED KRIG!”

Vad gällde USA:s stridskrafter var hans mening att armén aldrig skulle få lämna USA:s territorium. Flottan skulle inte få gå längre än 200 sjömil ut från kusten, medan flyget för rekognoseringar kunde tänkas få röra sig lite längre ut, 500 sjömil.

Smedley Butlers bestämda mening var att USA:s krigsmakt skulle vara ett försvar, och inget annat. Och att krigsmakten skulle hindras från möjligheten att vara något annat än ett försvar.

Hans mening var också att fredsvännerna och fredsrörelsen måste ta avstamp i kampen mot det egna landets militaristiska krafter. Själv såg han USA:s veteranorganisationer som en potentiellt mycket viktig kraft i fredskampen. Och han skrev:

Även om det här [antikrigs]programmet i grund och botten är nationellt har det en tydlig koppling till freden och säkerheten i världen som helhet. Om vi tillåter veteranerna i det här landet att visa veteraner i andra länder hur de också skulle kunna styra bort sina folk från krigets fasor och förödelse, kommer rörelsen tveklöst att bli internationell.”

Smedley Butler vände sig också mot allt tal om att krig alltid kommer att finnas, att människan skulle bära på en krigisk gen och dylikt. Han såg krigets rötter i samhällets ekonomiska struktur och profitsökande samhällsklassers härskande ställning. Utifrån denna grundsyn intog Butler en kompromisslös demokratisk ståndpunkt. Hans jämlikhetspatos var stort, liksom hans förakt gentemot samhällets rika profitörer.

Detta skrivs samtidigt som DCA-debatten pågår i Sveriges Riksdag. Snart skall omröstningen äga rum. Om hur Smedley Butler skulle ha röstat behöver vi inte tveka.

Den mest kända av Smedley Butlers skrifter, Kriget är ett bedrägeri, har tillsammans med ett antal andra av hans texter nyligen kommit ut i svensk översättning på förlaget NORDPOLEN. Utgåvan, betitlad efter huvudtexten, innehåller också en ocensurerad version av ett senatsförhör med Butler. I förhöret avslöjar antifascisten Butler det han fått kunskap om rörande en fascistisk kupplan mot Franklin D Roosevelts administration.

Foto: Gunnar Gustafsson / eFOLKET.

You May Also Like