“Arbetartumult” i Oskarshamn, Örebro och Eskilstuna 1858 och 1859

I tidskriften “Svensk arbetarrörelse under hundra år” kan man läsa om tre olika “arbetartumulter”. Ett av dessa ägde rum 28 januari 1858 i Oskarshamn.

Det var “uppträden” av några hundra arbetare som … Läs mer ““Arbetartumult” i Oskarshamn, Örebro och Eskilstuna 1858 och 1859”

Read more

Om den svenska socialdemokratins uppgång och fall – Ny bok av Kjell Östberg

Håkan Blomqvist intervjuar Kjell Östberg.

Intervjun har tidigare varit publicerad i nättidningen Internationalen.

*******

Svensk socialdemokrati var på många sätt unik och välfärdsstaten sågs av många som tröskeln till socialismen. Men partiet Läs mer “Om den svenska socialdemokratins uppgång och fall – Ny bok av Kjell Östberg”

Read more

Eskilstuna-författaren Håkan Boström har avlidit

Den 19 maj avled Håkan Boström – Eskilstuna-sonen som i sitt författarskap stod fast förankrad i sitt arbetarklassursprung. Hans självklara lojalitet med arbetarrörelsen handlade alltid i första hand om en lojalitet med … Läs mer “Eskilstuna-författaren Håkan Boström har avlidit”

Read more

Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen

Fredagen den 7 oktober kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen” med Kenneth Abrahamsson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Kenneth Abrahamsson … Läs mer “Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen”

Read more

Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?

Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 26 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? – kulturradikalism eller anpassning?” med Kjersti Bosdotter i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) … Läs mer “Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?”

Read more