Statarnas förfackliga kamp

Gustav Nyberg, doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt.

Statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal under rubriken ”Statarnas för-fackliga kamp”.

Fre 14 oktober 10:00-12:00
Med: Gustaf Nyberg
Plats: Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FaiE) Norra Hamn 3 Eskilstuna

Lyssna på Seminariet:

Eller lyssna i sepparat fönster:

Seminarium – Del1
Diskution och frågor – Del2..

Läs mer

Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen

Fredagen den 7 oktober kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen” med Kenneth Abrahamsson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och senior rådgivare för Global utmaning samt vice ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning...

Läs mer

Den högindustriella epoken och det goda arbetet

– Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?

Fredagen den 23 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Den höginsdustriella epoken och det goda arbetet – Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?” med Maths Isacson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna...

Läs mer

Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?

Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 26 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? – kulturradikalism eller anpassning?” med Kjersti Bosdotter i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna...

Läs mer

Arbetarhistoria och miljöhistoria

En värdefull förening?

Fredagen den 26 augusti berättade Lars Berggren professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet om det värdefulla i att förena perspektiv från arbetarhistoria och miljöhistoria. Arbetarhistoria med frågor om arbetsmiljö, facklig organisering, motståndsstrategier, arbetsdelning, levnadsförhållanden, genusrelationer, konsumtionsmönster och många andra frågor som kan förenas med perspektiv från miljöhistoria...

Läs mer