Fattigstugan i Stenkvista socken. Foto: Rolf Waltersson.

Fattigstugan i Stenkvista socken

Jag har tidigare skrivit om fattigstugan i Julita, som ligger i Katrineholms kommun. (se lästips)

Det fanns också ett antal fattigstugor inom det som nu är Eskilstuna kommun. En av dessa är fattigstugan i Stenkvista socken. Byggnaden finns fortfarande kvar, men disponeras numera av Ärla – Stenkvista Hembygdsföreningen.

På anslagstavlan intill stugan finns några bleknade bilder med information:

“Sockenstugan i Stenkvista med anor från 1700-talet är belägen intill Stenkvista kyrka. Sockenstugan användes som fattigstuga fram till 1895 och disponeras numera av hembygdsföreningen”.

På informationstavlan finns, förutom bilden på /fattigstugan, en bild på “Okända skördearbete kring 1900” och en bild på “Koppartorps skola, Eklången, 1909”.

Eklången ligger i det som tidigare var Ärla socken. Vid Eklången bedriver Eskilstuna kommun sommarkollo för skolbarn. Efter en brand för några år sedan förstördes stora delar av byggnaderna. Men nu är det uppbyggt med nya, moderna och mera ändamålsenliga lokaler.

Åter till fattigstugan.

Vid hembygdsföreningens 30-års-jubileum 2017 gav man ut en skrift som berättar om föreningens och bygdens historia (se lästips)

Där finns en sida som handlar om denna fattigstuga. Jag citerar några rader:

“Arbetslinjen gällde för hjonen. De skulle alla arbeta och det fanns en detaljerad á-prislista på olika arbeten för år 1897 (förmodligen felskrivet årtal eftersom fattigstugan lades ner 1895. Kanske det ska vara 1797. min anmärkning)

Straffet för förbrytelse mot fattiggårdens ordningsregler bestod, efter varning, dels genom att hjonen nekades permission och dels genom indragning av kaffet i en-fyra dagar”

Vidare kan man läsa:

“Guds fruktan skall af envar öfvas och befrämjas och skola hjonen sinsemellan lefva i frid och enighet”

Några exempel på ersättningen för utfört arbete enligt á-prislistan:

Beredning av tagel per kilo 25 öre
Kardning av täckvadd per kilo 25 öre
Spånad av ull tvinnad per kilo 1:20 kr
Spånad av grovblånor per kilo 40 öre
Vedklyvning famn 2:00 kr

(Spånad, ett äldre uttryck för att spinna. Blånor är häcklingsavfall, drev, trassel)

Lövstugan i Stenkvista, socknens fattigstuga. Några anteckningar ur kommunens protokoll. Jag hoppar lite bland anteckningarna:

1800. En av de boende på fattigstugan i Stenkvista, Anna Persdotter, änka från Löt, antas som sköterska.

1826. Sex fattighjon bor i fattigstugan.

1858. Tretton fattighjon bor i fattigstugan.

1863. Kommunalstämman i Stenkvista beslutar den 15 december “att allt skulle för gemensam räkning uppköpas” (mat till fattigstugan skulle inhandlas för kontanta medel, inte ges in natura) “dock skulle de fattiga få julbrödet som hittills, så länge de tacksamt emottaga detta”.

1866. … Ett av fattighjonen där är den gamle drängen Lars Andersson. Han förbjuds att fortsätta med sitt kringdriveri och tiggeri i socknen. Gör han det, dras hans fattigdel in.

1895. Lövstugan upphör att vara Stenkvista sockens fattigstuga. Anderslunda övertar denna funktion…

Vad jag känner till fanns det ett flertal fattigstugor inom det som nu är Eskilstuna kommun.

  • Torshälla
  • Tacktorp
  • Nygatan, snett emot nuvarande polishuset.
  • Drottninggatan
  • Strandgatan. Den byggnaden finns fortfarande kvar.
  • Även vid Balsta ålderdomshem bedrevs fattigvård. Balsta som idag är “Balsta Musikslott” där Jocke Berg och Sami Sirviö från det kultförklarade rockbandet Kent från Eskilstuna startade sitt första band, Coca-Cola Kids.

PS. En av bilderna på fattigstugan är tagen från samma sida som den gamla bilden på anslagstavlan.

Text och foto:
Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like