Foto: Gunnar Gustafsson / eFOLKET.

Kjell Andersson om Jakob Linds bok Morfars Pistol

Jakob Linds bok Morfars pistol är en bok som är en blandning av historia och ett familjedrama.

Och framförallt en berättelse om en kär morfars livsfiasko.

Huvudrollen i boken innehas av denne morfar, som lystrade till namnet Hjalmar Frisell.

I boken skildras hur Hjalmar så småningom blir inblandad i det finska inbördeskriget, som ägde rum våren 1918. Finland hade då någon månad tidigare av Lenins revolutionära rådsrepublik tillerkänts självständighet.

Men låt oss ta historien från början. Handlingen i boken Morfars pistol tar sin början i tidigt 1900 tal. Den unge Hjalmar Frisell befinner sig vid denna tid på ett gods i västra Värmland. Hemmet är högborgerligt och familjen äger massor med skog och mark samt en mindre industri.

Hjalmar Frisell spås en lysande framtid, men ödet ville annorlunda. När Hjalmar och hans bror tar över godset så leder det hela efter en kort period till konkurs.

De båda bröderna mäktade inte med sin uppgift att förvalta arvet. av det stora godset. Men den fortfarande unge Hjalmar Frisell bestämmer sig rätt snart för att satsa på några av sina praktiska uppfinningar istället. Den ena är ett skid bindsle som han döper till Grip och den andra uppfinningen är en kulspruta. Men ingen av dessa uppfinningar blir någon succé. Tvärtom. Både Hjalmar Frisell och hans partner i kulspruteaffären, som är en tandläkare från Sunne i Värmland, går i konkurs.

Men Hjalmar Frisell tar nya tag. Han bestämmer sig nu för att bli militär. Så han söker till militärhögskolan i Karlberg, belägen strax utanför Stockholm, och blir antagen.

När utbildningen avklarats är vi framme vid 1918 och då pågår ett inbördeskrig i Finland. Borgerligheten och överklassen kallar detta klasskrig mellan högerkrafterna och den finländska arbetarrörelsen för ett “frihetskrig”. Efter det att den Röda sidan besegrats och 15 000 fångar under sommaren 1918 avrättats och gått under av hunger och sjukdomar i det moderna Europas första koncentrationsläger kunde den Vita sidan skriva officiell historia, och trots att Finland redan var fritt då inbördeskriget ägde rum kom det att i historieböckerna att benämnas “Finlands frihetskrig”. Den Vita sidans massavrättningar och terror förtegs.

På den Vita sidan stred ett betydande antal svenska officerare och andra frivilliga, drivna av instinktivt klasshat mot Finlands socialistiska arbetarrörelse. Dessutom ofta utifrån en rasistisk hållning gentemot finnar. Det var den del av Finlands finlandssvenska befolkning som utgjorde en försvarlig del av landets överklass som man såg som garanten för “ordning och reda“. Hos en del svenskar fanns också tanken att nästa steg skulle kunna bli en början till en “återförening av de sedan 1809 åtskilda båda rikshälfterna”.

Boktiteln – Morfars pistol – har sin grund i en undran som tidigt väcktes hos författaren. Nämligen om varför det hängde en pistol i vardagsrummet hos morfar och mormor i deras hem i Värmland.

När det frågades om det blev det oftast tyst och ingen ville svara på den frågan. Det hela förblev för Jakob Lind en hemlighet.

Tillbaks till 1918. Av en ren händelse hamnar då Hjalmar Frisell på ett möte på Östermalm i Stockholm. Där har samlats en mängd högerfolk, däribland en hel del militärer, för att tillsammans bilda en svensk brigad som sedan skulle sättas in i det finska inbördeskriget. Givetvis då på de Vitas, den finska överklassens och borgerlighetens sida.

Här finns bland andra en man som heter Olof Palme, licentiat i historia vid Uppsala universitet. som visar sig vara en av de mest högljudda i församlingen och som kräver att Sverige måste hjälpa borgerligheten mot den skallade “Röda faran”.

En brorson till den krigiske licentiaten Olof Palme kom att se dagens ljus nio år senare, och då ges namn efter sin farbror. Brorsonen kom att politiskt anträda en helt annan väg än den som farbrodern valde. Båda skulle gå en våldsam död till mötes.

Men tillbaks till 1918 igen. Då blir Hjalmar Frisell utsedd till att leda den här brigaden av finska frivilliga från Sverige. Men även med detta går det inte alls bra för Hjalmar Frisell. Han får sparken efter en kort period. Men stannar kvar och är involverad i det grymma efterspelet. Sedan åker han hem till Värmland.

Avrättning av en sympatisör till den röda arbetarsidan. Bilden finns med som omslag till den finländske historikern Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors.

Men efter ett tag så bestämmer han sig ånyo att försöka sig på en ny utmaning. Han beger sig till det av den brittiska kolonialismen erövrade och undertryckta Kenya i Östafrika.

Hur det sedan går för Hjalmar Frisell ska jag inte avslöja här.

Boken Morfars Pistol skildrar hur en människa med en i sitt överklassursprung förankrad självuppskattning och värderingsuppsättning kan gå från den ena fiaskot till det andra, helt saknande självinsikt och sinne för realiteter.

Samtidigt är det en både välskriven och spännande bok som sänder signaler in i vår samtid.

Kanske någon läsare nu undrar vad det var för sorts pistol som morfar hade. Jo, det var en tysktillverkad Luger, en av de vanligaste pistolerna då på den tiden.

Jakob Lind är född 1966 och är nu chef för kommunikations- och designbyrån Furniture i Stockholm. Boken är utgiven på Förlaget Kaunitz Olsson 2020. Hjalmar Frisell avled 1967.

Kjell Andersson

You May Also Like