Nazitysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop, Josef Stalin och Sovjetunionens utrikesminister Vjatjeslav Michajlovitj Molotov.

Augusti-September 1939 – Hitler-Stalin-pakten och 2:a världskrigets utbrott

Insändarskribenten Martin Fahlgren vill uppmärksamma oss på en artikel (översatt till svenska) av den franske marxistiske historikern Jean-Jacques Marie.

Av historikern Jean-Jacques Marie har nyligen kommit ut en bok (La collaboration Staline-Hitler, maj 2023, 352 sidor) vars innehåll är sammanfattat i den till svenska av Björn Erik Rosin översatta artikeln, som finns länkad till här.

Den 23 augusti 1939 undertecknade Sovjetunionen och Nazityskland en icke-angreppspakt som på svenska har kommit att kallas Molotov-Ribbentrop-pakten. Den officiella avtalstexten kompletterades av ett hemligt tilläggsprotokoll som delade upp östra Europa mellan Tyskland och Sovjet.

Slutandet av denna pakt fungerade i praktiken som startskott för 2:a  världskriget. Den tyska invasionen av Polen inleddes 1 september (dvs drygt en vecka efter avtalet slutits) och 17 september anföll de sovjetiska trupperna östra Polen.

Samarbetet mellan Stalin och Hitler fortsatte nära 2 år och det slöts flera andra överenskommelser mellan de två parterna.

Men redan i december 1940 beordrade Hitler att man skulle förbereda en invasion av Sovjet (något som han tänkt redan från början).

Underrättelser om detta började komma till ryssarnas kännedom, men Stalin ville inte tro det. Han tolkade det som provokationer för att sabotera samarbetet mellan de två länderna. Stalin missbedömde således det hela. Och den 22 juni 1941 invaderade Tyskland Sovjet.

Nu finns på marxistarkivet en läsvärd artikel av den franske marxistiske historikern Jean-Jacques Marie, som mer i detalj redogör för och analyserar denna historia.

MF

You May Also Like