Provsprängning i Stilla havet. Bild från Pixabay.

Världens upprustning av kärnvapen ökar

Sipri (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) har kommit med sin rapport för 2023 där man redovisar hur många kärnvapenstridsspetsar det finns i världen.

Totalt finns det nu 12 512 kärnvapenvapenstridsspetsar. Under de senaste åren har vi sett en minskning av antalet kärnvapen. Men det beror främst på att USA och Ryssland skrotat en del äldre vapen från kalla krigets dagar.

Nu ersätts de med nyare, modernare och mer “effektiva” kärnvapen. Man ska således inte låta sig luras av att enbart räkna antalet atombomber.

Vad Sipri konstaterar är att flera länder nu ökar sin kärnvapenarsenal:

“Trenden att skaffa fler kärnvapen i operativ tjänst har pågått några år och tycks intensifieras i länder som Kina, Ryssland, Indien, Pakistan och Nordkorea”, säger Mans M Kristensen, kärnvapenexpert på Sipri (årsöversikt – mer utförlig tabell)

Världens kärnvapenarsenaler januari 2023 (se mer utförlig tabell från Sipri)

Världens kärnvapenarsenaler januari 2023
Land Totalt 2023
USA 5 244
Ryssland 5 889
Storbritannien 225
Frankrike 290
Kina 410
Indien 164
Pakistan 170
Nordkorea
30 [läs mer]

Information om status och kapacitet för Nordkoreas kärnvapenarsenal är mycket osäker. Nordkorea kan ha producerat tillräckligt klyvbart material till 5070 kärnstridsspetsar, men har troligen inte monterat fler än ungefär 30 stridsspetsar.

Israel 90
Totalt 12 512

Kina är det land som upprustat sina kärnvapen mest, men utifrån en låg nivå jämfört med “giganterna” USA och Ryssland. För fem år sedan hade Kina 280 kärnvapenstridsspetsar. Under det senaste fem åren har man rustat upp så att man nu är uppe i 410.

Som sagt, de stora “giganterna” USA och Ryssland är i en klass för sig när det gäller kärnvapen.

Flest kärnvapenstridsspetsar har Ryssland med 5 889. USA ligger tätt bakom med sina 5 244. Men det betyder inte att Ryssland är den starkaste kärnvapenmakten bara för att man har flest kärnvapen:

“USA:s kärnvapenarsenal ligger inte efter Rysslands i förmåga. Olika länder moderniserar i olika intervall. USA:s kärnvapenarsenal är utan tvekan den kraftfullaste i världen”,
säger Hans M Kristensen. (se lästips från SVT Nyheter)

Om man sammanfattar så är det de “små” kärnvapenländerna som rustar upp genom att skaffa fler kärnvapen.

De stora giganterna må ha färre kärnvapen än under kalla krigets dagar. Men genom att man bygger nyare och modernare atombomber har man utökat sin kärnvapenkapacitet avsevärt.

Och det spända läget i världen idag gör att risken för att kärnvapen kommer att användas har blivit större:

“Världen står just nu inför det största kärnvapenhotet sedan kalla kriget tog slut”, säger kärnvapenexperten Hans M Kristensen från Sipri.

Frågan är nog inte om världens kärnvapenmakter förfogar över 12 512 kärnvapen eller “bara” 7 000 eller “bara” 2 000.

Några få av dessa bomber skulle få förödande effekter om de skulle sprängas – medvetet och beräknande, eller av misstag.

Vi har ju sett resultatet av atombomberna som USA fällde över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Och dessa atombomber var bara “småpotatis” jämfört med sprängkraften i de nya och “moderna” atombomberna.

“I ett kärnvapenkrig finna inga vinnare – bara förlorare”

Och varför är det så tyst i debatten om kärnvapen och kraven på kärnvapennedrustning. Till och med Sverige, som tidigare var en röst för kärnvapennedrustning, ska nu bli medlem i Nato, Nato som är en kärnvapenallians.

Det har gått så långt att Sverige inte ens kan, vill, får skriva under FN-konventionen om kärnvapenförbud.

Nu är det militär kapprustning som gäller – inte militär nedrustning.

Vid FN:s omröstning om konventionen om kärnvapenförbud 7 juli 2017 deltog 124 länder. 122 länder röstade Ja (blåmarkerade på kartan). Nederländerna, som var det enda Nato-land som deltog i omröstningen, röstade Nej (rött på kartan). Singapore avstod från att rösta.

Omröstningen i FN om kärnvapenförbud. Blått. De 122 länder som röstade Ja. Rött. Nato-landet Nederländerna som röstade Nej.

Sakta men säkert är Sveriges röst för nedrustning och för att hejda kärnvapenhotet på väg att tystna helt.

Medlemskap i en kärnvapenallians och vapenexport till diktaturer och krigförande länder är numera Sveriges signaturmelodi.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like