16 juli 1945. Till vänster Herschel Johnson, amerikanske ministern som uppsökte utrikesdepartementet med sina krav angående svensk uranmalm. I mitten Fjodor Falaleyev. Ryska flygstyrkornas högsta chef på besök i Stockholm. Till höger general Bengt Nordenskiöld, chef för svenska flygvapnet

Sverige och atombomben – Spelet bakom kulisserna

Det här inlägget är en uppföljning av mitt tidigare inlägg ”När Sverige skulle skaffa egna atombomber”. (se lästips)

Dokument visar att det pågick ett spel bakom kulisserna. Det började redan 16 juli 1945, knappt två veckor innan USA fällde atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.

USA OCH STORBRITANNIEN VILLE HA ENSAMRÄTT TILL ALL SVENSK URANMALM

Den 27 juli 1945 uppsökte det amerikanska Stockholmssändebudet Herschel Johnson (se huvudbild) utrikesdepartementet i ett brådskande och mycket hemligt ärende. Det gällde ett krav som de västallierade ställde på Sverige och som rörde de svenska uranfyndigheterna.

De allierade ville att Sverige omgående skulle införa exportkontroll på uranmalm och att USA och Storbritannien skulle få ensamrätt på all malm som bröts ur svenska fyndigheter. Man ville ha ett avtal undertecknat mer eller mindre omgående.

Från svensk sida hade man först svårt att förstå de brådskande och långtgående kraven. Detta klarnade dock med atombombsfällningarna över Japan i augusti 1945. Det som pågick var i själva verket en kapplöpning om kontrollen över uranfyndigheter runt om i världen

Genom omfattande litteraturgenomgångar hade en brittisk geolog kommit fram till att Sverige hade en av världens största förekomster av uran”.

Källa: Artikel i Populär Historia av Wilhelm Agrell, som i sin tur hänvisar till en artikel i samma tidning nummer 9/2009.

Anledningen till kravet att få ensamrätt till all svensk uranmalm var att USA inte ville att andra länder skulle skaffa egna atomvapen. Om Sverige, och andra länder, började satsa och bygga egna atombomber skulle det dra mycket resurser från satsningarna på konventionell vapenupprustning. Och det hade USA “ingen nytta av”:

Sveriges försvar skulle vara ett komplement till Nato, och det skötte svenskarna bäst om de skaffade sig moderna vapenteknologi och lämnade det verkliga tunga eldunderstödet – kärnvapnen – åt USA.

Om Sverige i ett storkrig behövde sätta in kärnvapen mot sovjetiska ilastningshamnar eller truppkoncentrationer så kunde den saken ordnas, med eller utan Nato-medlemskap. Så fick Sverige till sist sina kärnvapen i form av en osynlig ”allriskförsäkring”, utan svidande kostnader och utan en enda demonstrant vid grindarna till en kärnvapenbas.”

Källa: Populär Historia 2009. (se lästips)

USA menade att man hade “mera nytta” av att Sverige satsade enbart på upprustning och modernisering av konventionella vapen. Och att Sverige i gengäld skulle garanteras skydd av USA:s atombomber. Det som kallas “allriskförsäkring” i artikeln i Populär Historia.

Sverige fortsatte dock sitt atombombsprogram ända fram till 1972, då det avbröts. Dels på grund av massiva protester. Men förmodligen också på grund av strategiska överväganden.

Det intressanta är detta (ful)spel bakom kulisserna. Att USA, men även Storbritannien, krävde ensamrätt till de svenska uranfyndigheterna. Hur många var inblandade i och kände till detta?

Var det något man kände till under slutet av 1950-talet då debatten och protesterna mot svensk atombomb tog fart – att USA lovade denna ”allriskförsäkring” i utbyte mot att Sverige avstår från egna atombomber. Något som i sin tur skulle göra Sverige ännu mer uppknutet till USA, samtidigt som vi officiellt bedyrade vår neutrala och alliansfria linje.

SVENSKA KÄRNVAPENPROGRAMMET BEDREVS I HEMLIGHET FRAM TILL 1958

Det svenska kärnvapenprogrammet pågick åren 1945-1972. Men ändra fram till 1958 bedrevs programmet i hemlighet:

“Fram till 1958 bedrevs det hemliga programmet med utgångspunkten att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen. Ett beslut i riksdagen samma år innebar att forskningen inriktades på skydd mot kärnvapen, med bibehållande av handlingsfrihet att vid behov senare byta linje. Med regeringens godkännande bedrevs dock kärnvapenprogrammet under beteckningen ‘utökad skyddsforskning’ och hade sin mest intensiva period under början av 1960-talet”, skriver Wikipedia

Det var 1958 det blev allmänt känt att Sverige hade långt framskridna planer att bygga egna atombomber. Och det var då opinionen och protesterna mot svensk atombomb satte fart.

Den handlingsfrihet man talade om att “vid behov” bygga atombomber övergavs 1966. Och när Sverige 1968 godkände Icke-spridningsavtalet innebar det att avvecklingen av kärnvapenprogrammet inleddes, och avslutades 1972. (Icke-spridningsavtalet. Se lästips)

PÅGÅR FULSPEL BAKOM KULISSERNA ÄVEN IDAG?

Och hur går det till idag? Har vi motsvarande (ful)spel bakom kulisserna? Jag tänker närmast på de för Sverige förnedrande “förhandlingarna” med Turkiet och Erdogan inför den svenska Nato-anslutningen.

Var det mycket “givande och tagande” i det fördolda, som eventuellt kommer att läcka ut i några hemliga protokoll, ljudinspelningar eller muntliga avslöjanden framöver? Kanske att några brasklappar kommer att offentliggöras i några ministrars eller statstjänstemäns memoarer?

Likaså DCA-avtalet? Ligger alla papper på bordet? Eller finns det pinsamma hemligheter man vill att allmänheten inte ska känna till?

Gå gärna in och se filmen om den allra första atombombssprängningen. Det var en provsprängning i öknen i New Mexico tidigt på morgonen 16 juli 1945. Här kan ni se filmbilder och höra de närboende berätta hur den radioaktiva askan spreds över ökendalen. Än idag lider människor som bor i området. (se lästips Aftonbladet)

6 och 9 augusti är det årsdagen då USA 1945 släppte atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Atombomber som var “småpotatis” jämfört med dagen “moderna” atombomber.

Rolf Waltersson

Lästips:

Här sprängs första atombomben – spred radioaktiv aska över ökendalen – Aftonbladet TV 2 november 2023

På väg mot en svensk atombomb – Populär Historia – Wilhelm Agrell. 30 januari 2024

Den första atombomben – Populär Historia. 21 augusti 2009 (avsnitten om det svenska kärnvapenprogrammet hittar ni på sidorna 15-17)

Det hemliga svenska atombombsprogrammet – Historia Nu

Svenska kärnvapenprogrammet – Wikipedia

Icke-spridningsavtalet – Wikipedia (Här kan ni se vilka länder som har anslutit, ratificerat, aldrig signerat, undertecknat men senare hoppat av, med mera)

När Sverige skulle skaffa egna atombomber – eFOLKET. 6 juli 2024

Kärnvapen – “C’est magnifique!” – eFOLKET. 18 augusti 2018

Brasklapp – Wikipedia

 

 

 

Text till bifogade bilden.

 

16 juli 1945. Till vänster Herschel Johnson, amerikanske ministern som uppsökte utrikesdepartementet med sina krav angående svensk uranmalm, i mitten Fjodor Falaleyev. Ryska flygstyrkornas högsta chef på besök i Stockholm. Till höger general Bengt Nordenskiöld, chef för svenska flygvapnet

(enligt uppgift är bilden offentlig att använda)

You May Also Like