Kari Parman – Foto: privat

Sverige måste välja rätt sida i historien

Insändarskribenten Kari Parman, socialdemokrat från Gnosjö, vill att hans partis ledning skall ändra sig och verka för att Sverige skall ansluta sig till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen; som nu har undertecknats av en klar majoritet av FN:s medlemsstater.

*****

Oro i vår omvärld till följd av konflikter mellan länder och ett framtida NATO medlemskap gör att risken för ett krig med taktiska kärnvapen i Europa ökar.

Detta ställer oss i Sverige inför nya hot som måste tas i beaktande. Ett eventuellt kärnvapenanfall mot exempelvis Stockholm, om än med ett mindre strategiskt kärnvapen, skulle resultera i omfattande materiella skador på byggnader och infrastruktur liksom tiotusentals döda och över hundratusen brännskadade vilket vore en katastrof av ofattbara mått.

Att Sveriges förmåga att ta hand om stort antal svårt brännskadade människor i dagsläget är näst intill obefintlig, med endast ett fåtal intensivvårdsplatser för ändamålet som i huvudsak finns på sjukhus belägna i våra större städer och skulle med största sannolikhet förstöras vid ett kärnvapenanfall mot Sverige, gör inte saken bättre.

Att vi socialdemokrater ska verka för en konvention som förbjuder kärnvapen liknande de internationella konventioner som förbjuder biologiska och kemiska vapen beslutades på S-kongressen 2017 vilket i sig är positivt och ett steg i rätt riktning men vi får inte slå oss till ro med detta eftersom Sverige ännu inte skrivit under FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft i januari 2021.

Nu är det dags för Sverige att välja rätt sida i historien och ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like