Resultat av omröstningen 184 Ja. 7 Nej. 1 avstod och 7 var frånvarande. Bildskapare: Marek Studzinski / Pixabay.

Nu har Finlands riksdag röstat om Nato-medlemskapet

Finland riksdag röstade igår (1 mars) för godkännande av de lagändringar som ska bana väg för medlemskap i Nato. 184 ledamöter röstade Ja. Sju röstade Nej. En ledamot röstade blankt och sju var frånvarande.

Samtidigt röstade riksdagen nej till ett förslag om att inte tillåta kärnvapen eller permanenta Natobaser på finländskt territorium.

Det var sju ledamöter från Vänsterförbundet, som väl närmast kan jämföras med Vänsterpartiet i Sverige, som röstade nej.

Det var också Vänsterförbundet som föreslagit att avtalet med Nato skulle ha en skrivning att man förbjuder kärnvapen och permanenta Natobaser på finsk territorium:

Finland ska vara kärnvapenfritt, och utländska styrkor samt Natoanläggningar ska inte permanent få stationeras på finländsk mark. Det största problemet med medlemskapet är att Finland avstår från att vara kärnvapenfritt”, säger Vänsterförbundets Markus Mustajärvi.

Till saken hör att Finland har en kärnenergilag som förbjuder tillverkning av kärnvapen och införsel av kärnvapen på finsk mark.

Som medlem i Nato ingår man i en militärpakt som förfogar över kärnvapen (USA, Frankrike och England) och som bygger på en kärnvapendoktrin att kärnvapen ska finnas i “avskräckande syfte”.

USA har kärnvapen utplacerade på fem av sina militärbaser i Europa – Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien och Turkiet.

Med andra ord, som Natomedlem blir man ”indirekt” ansluten till denna kärnvapendoktrin där musketörslagen gäller; “En för alla. Alla för en”. Därför ska ingen smita undan sina “skyldigheter”

Att det är så visar sig också när det gäller undertecknande av FN-deklarationen om förbud mot kärnvapen. Inget Natoland har undertecknat den deklarationen.

Sverige, på Margot Wallströms tid som utrikesminister, var med att utforma FN-deklarationen om kärnvapenförbud. Men nu vägrar Sverige att skriva under det avtal man själv medverkat till.

Nu är det lojaliteten med Nato som väger tyngre är kampen mot kärnvapnen.

Det gick så långt att USA:s försvarsminister och Natochefen Jens Stoltenberg varnade Sverige för att skriva under. Det skulle innebära “svårigheter” för Sverige.

Överbefälhavare Micael Bydén “avråder” politikerna från att begära undantag gällande kärnvapen på svensk mark.

Ett av de största “misstagen” med svenskt Natomedlemskap är att vi i praktiken avstår från att aktivt arbeta för att begränsa och förbjuda kärnvapen.

Pierre Schori är en av de gamla socialdemokraterna som inte övergivit Olof Palmes nedrustningslinje och politiken att att Sverige ska stå utanför alla militärallianser.

Från kärnvapenmotståndare har “vi” blivit tysta kärnvapenanhängare. Därför tycker jag att man nu borde ta upp frågan i riksdagen att Sverige ska underteckna FN-deklarationen om förbud mot kärnvapen för att, om inte annat, testa var partierna står.

Är ni för eller emot FN-deklarationen om kärnvapenförbud?

Vänsterpartiet är emot Natomedlemskap. Miljöpartiet är det fortfarande, även om det är ganska tyst i debatten från det hållet.

Många Socialdemokrater tycker nog innerst inne att vi borde underteckna FN-deklarationen om kärnvapenförbud.

Kanske det finns en och annan liberal i någon vrå som håller fast vid socialliberalismen, och därmed tycker att man borde skriva under.

Kan ju påminna om Ingrid Segerstedt Wiberg (1911-2020) som var aktiv i människorättsfrågor och satt i riksdagen för Folkpartiet (L).

1999 lämnade hon partiet i protest mot att Fp då begärde att Sverige ska gå med i Nato.

Jag brukar säga att Ingrid Segerstedt Wiberg var den siste socialliberalen i det partiet. Nu tycka alla vara marknadsliberaler.

Kanske det finns någon from kristen kristdemokrat som följer budordet “Du skall icke dräpa” och som därmed tycker att kärnvapen ska bekämpas – inte anammas.

Varför inte väcka liv i de gamla kraven: “Norden – Kärnvapenfri zon”, “Östersjön – Kärnvapenfritt hav”.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like