Bild: WikiImages / Pixabay.

Idag är det den internationella FN-dagen mot kärnvapenprov

Sedan kärnvapenprov påbörjades i mitten av 1900-talet har nästan 2000 prov utförts. Proven har gjorts utan hänsyn till de konsekvenser de medför för människor eller utan kännedom om vad kärnnedfall från atmosfären kan innebära.

Den internationella dagen mot kärnvapenprov är en dag för skolning, aktiviteter och budskap för att uppmärksamma riskerna med kärnvapenprov och för att försöka hindra ytterligare prov.

Den internationella överenskommelsen som skulle hindra kärnvapenprov från 1996 har inte ännu trätt i kraft.

FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon (1 januari 2007 och 31 december 2016) har sagt att “en värld fri från kärnvapen vore en global god handling för alla”. Att förhindra kärnvapen är “avgörande”. I maj 2010 lovade alla stater som undertecknat överenskommelsen att syftet är “att åstadkomma fred och jordens säkerhet utan kärnvapen.”

FN hoppas att alla kärnvapen en dag kommer vara förstörda. Tills dess, finns ett behov att uppmärksamma den internationella dagen samtidigt som vi jobbar för en mer fredlig och säker jord.

FN-dagen uppmärksammas även den 15 oktober.

Bild: Cilla Ericsson – Moment 2022 / catch2022.net

Läs mer:

Världens upprustning av kärnvapen ökar

You May Also Like