Bildskapare: AMRULQAYS / Al Virtuoso / Pixabay.

Är kolonialstaten Israels strategi eskalering i riktning mot regionalt storkrig och direkt involvering av USA?

Gårdagen israeliska attack mot Irans konsulat i Damaskus tycks tyda på att Netanyahus israeliska högerregering nu satsar på en kraftig eskalering av krigshandlingarna i regionen. Syften skulle i så fall vara att skapa en situation där dödandet, förstörelsen och folkfördrivningen i Gaza-området hamnar i skugga.

Vid attacken i Damaskus dödades minst sju iranier, två generaler tillhörande Revolutionsgardet och ytterligare fem officerare.

Några dagar tidigare dödades i Syrien vid en israelisk attack 53 milismän tillhörande den med Iran sympatiserande libanesiska organisationen Hizbollah.

Både den iranska regimen och Hizbollah har förklarat att aggressionen skall besvaras.

Samtidigt har det i dagarna avslöjats att USA genomför sin historiskt mest omfattande enskilda vapenförsäljning till Israel. Affären uppgår till cirka 20 miljarder kronor, och innefattar en stor mängd bomber och närmare 50 stridsflygplan. Detta ska ses mot bakgrunden av att USA dessutom årligen förser Israel med ett militärt bistånd uppgående till 40 miljarder kronor.

Att i stor skala involvera Hizbollah, Libanon, Syrien och Iran kan mycket väl ha ingått i Israels strategi ända sedan folkfördrivningskampanjen gentemot palestinierna inleddes i oktober förra året. Och tanken kan förvisso ha funnits långt tidigare än så.

Den israelisk planen att gå in med marktrupper även i området kring Rafah – dit majoriteten av Gazas befolkning fördrivits –kvarstår. I norra Gaza råder nu utbredd svält och i staden Gaza har sjukhuset al-Shifa jämnats med marken. En australisk kvinna, tillsammans med fem andra hjälparbetare och deras palestinska chaufför har dödats i en israelisk raketattack, då de var i färd med att från en gränsövergång i norra Gaza försöka transportera in livsmedel.

Nyligen har en lagstiftningsprocess inletts med syftet att förbjuda medieföretaget al-Jazeera att verka i israel.

32 900 palestinier i Gazaområdet har sedan i oktober dödats genom den israeliska terrorkrigföringen. Närmare hälften av offren är barn. Dödandet fortsätter.

Rapporter kommer nu också om att resultatet av de massiva bombningarna i Gaza-området även kan beskrivas som ecocide. Vilket betyder att miljön är så förstörd att stora delar av området för lång tid framöver kommer att vara obeboeligt.

Trakasserierna gentemot den palestinska befolkningen på Västbanken har accelererat. Många har fängslats, misshandlats och även där har palestinier dödats.

För den som känner till kolonialstaten Israels historia är det inte svårt att se att det som nu pågår är ett fullföljande av den folkfördrivning som inleddes 1948 och fortsatte 1967, då 750 000 respektive 300 000 palestinier tvingades fly från sina hem.

Och det förefaller nu som att den israeliska ledningen bestämt sig för att “slutgiltigt lösa arabfrågan” genom en massiv fördrivning av den palestinska befolkningen, “i skydd” av ett storkrig och i allians med de i USA förefintliga mäktiga krafter som gärna ser en konfrontation med Iran. Att en sådan konfrontation, ett angrepp på Iran från USA:s och Israels sida, kommer att inbegripa användande av kärnvapen kan absolut inte uteslutas.

You May Also Like