Bildskapare: Alexander Antropov / Pixabay,

Är Tyskland och EU på väg att skaffa kärnvapen?

Donald Trump har sagt att om/när han blir president ska USA dra sig ur Nato. Trump är ju lynnig och oberäknelig. Ungefär som en kamphund. Man vet aldrig när den anfaller eller vem den anfaller. Det enda man med stor säkerhet vet är att den anfaller.

På så sätt finns det stora likheter mellan Trump och Putin. Båda är oberäkneliga och irrationella “kamphundar”.

Ta bara Putins krig mot Ukraina. OM nu Putin är rädd för att bli ännu mer omringad av Nato, var det det mest kontraproduktiva han kunde göra att anfalla Ukraina.

Det borde Putin kunnat räkna ut med röven att ett krig mot Ukraina skulle trigga en upptrappning från andra länder och från Nato:s sida.

Ukrainakriget har nu resulterat i att både Finland och Sverige blivit Nato-medlemmar. Putins Ryssland har fått ytterligare 135 mil Natogräns, gränsen mellan Finland och Ryssland.

Och nu pratas det om att Ukraina måste få “snabbspår” både in i Nato och in i EU. Då blir Ryssland ännu mer omringat av Nato. Jag vet inte hur lång gränsen är mellan Ryssland och Ukraina. Men på kartan ser den ut att vara minst lika lång som gränsen mot Finland.

Putins krig kan sluta med att Ryssland blivit omringat av ytterligare cirka 250-300 “Nato-mil”.

Så det här med Tyskland och kärnvapen. Tyskland har redan nu kärnvapen på sitt territorium genom att USA har cirka hundra kärnstridsspetsar utplacerade i fem Nato-länder. Förutom Tyskland är det i Nederländerna, Belgien, Italien och Turkiet.

Men eftersom det är hemligt var kärnvapnen finns,kan det vara i fler länder. Likaså var i länderna dessa kärnvapen är placerade.

Men om Trump gör slag i saken att dra sig ur Nato, eller på annat sätt “försvagar” Nato, har det startat en debatt i Tyskland om att man borde skaffa egna kärnvapen. Vi ser tidningsrubriker som:

“Blir Tyskland nästa kärnvapenmakt?”, Kvartal.

“Tyskland funderar på att skaffa kärnvapen”. Göran Greider i Dala-Demokraten

“Farliga rop på kärnvapen i Europa efter Trumps utspel”. Wolfgang Hansson i Aftonbladet.

Tyska socialdemokraternas kandidat i EU-valet, Katarina Barley, tycker att “frågan om tyska kärnvapen måste diskuteras efter Trumps uttalande”

Tyske konservative politikern Manfred Weber, som leder EPP-gruppen i EU-parlamentet, tycker att “Europa måste fundera över att skaffa egna kärnvapen”.

“Börjar Europa prata om att skaffa egna kärnvapen riskerar vi en rustningsspiral av episka proportioner”, skriver Wolfgang Hansson i Aftonbladet (se lästips)

Nato-länderna Frankrike och Storbritannien (som inte längre är med i EU) har ju egna kärnvapen. Men om jag fattat galoppen rätt är inte deras kärnvapen “integrerade” i Nato:s kärnvapendoktrin på samma sätt som USA:s kärnvapen. Till exempel har inte vare sig Frankrike eller Storbritannien utplacerade kärnvapen i andra länder och närmare Rysslands gränser.

Det är svårt att sia rätt om framtiden. Men med tanke på den våldsamma militära kapprustning världen nu befinner sig i, i kombination med en militär retorik som går ut på att “vi” måste acceptera det som nu pågår, så ligger det liksom tangentens riktning att vi snarare är närmare en kärnvapenupprustning i stället för en kärnvapennedrustning.

Även Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds varnar för att det nu går helt fel riktning.

“Det är en öppen hemlighet, men den tyska regeringen lämnar inte ut någon information om de kärnvapen som är stationerade i Tyskland till allmänheten”, skriver Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Så är det i Tyskland, och så blir det förmodligen även i Sverige. Allmänheten ska hållas okunnig i OM det finns kärnvapen, och i så fall VAR det finns kärnvapen.

För övrigt anser jag att Sverige måste underteckna och ratificera FN-konventionen om kärnvapenförbud.

Men detta skulle strida mot Nato:s oskrivna lag att inget Nato-land bör/får underteckna denna FN-konvention. Snacka om att “sätta sig på pottkanten”

Rolf Waltersson

Lästips:

Farliga rop på kärnvapen i Europa efter Trumps utspel – Aftonbladet. Wolfgang Hansson 16 februari 2024

Hemliga listan: Här finns USA:s kärnvapen i Europa – Aftonbladet

Nato och kärnvapen – Svenska Läkare mot Kärnvapen

Intervju om kärnvapendelning i Tyskland – Svenska Läkare mot Kärnvapen. 14 juni 2023

Nato och kärnvapen – Svenska Freds

You May Also Like