Bildskapare: Alexander Antropov / Pixabay.

När Sverige skulle skaffa egna atombomber

När jag inför min artikel om brännvinskungen L. O. Smith sökte bakgrundsinformation, råkade jag snubbla över ”Stockholmskällan” och ”flygblad”. Där finns bland annat ett flygblad mot svensk atombomb från 1958:

MOT SVENSK ATOMBOMBER

Svenskt kärnvapenförsvar är:

Militärt meningslöst

Politiskt oförsvarligt

Moraliskt förkastligt

Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA) bedriver  en energisk kamp mot planerna att införliva kärnvapen med Sveriges försvar, en kamp som föres i Svenska folkets och mänsklighetens intresse.

AMSA:s program består av följande två punkter:

Vi motsätta oss under alla förhållanden att kärnvapen införlivas med svenskt försvar
Vi vill fortsatt debatt angående möjligheterna att använda de resurser, som nu går till militära ändamål, för uppbyggande syften”

 


Det var under 1950- och 1960-talen som det fanns långt framskridna planer på att Sverige skulle bygga egna atombomber. Pådrivande var naturligtvis militären, den politiska högern och delad av socialdemokraternas ledning, bland annat Tage Erlander.

Motståndare var bland annat det socialdemokratiska kvinnoförbundet med Inga Thorsson i spetsen. Andra  var Ernst Wigforss och Östen Undén , båda “tunga” socialdemokrater, och författare som Per Anders Fogelström och Sara Lidman.

1961 startades Kampanjen mot atomvapen (KMA)

“KMA startades eftersom Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA), som startades 1958, hade blivit mindre aktivt efter att Socialdemokraterna 1959-1960 hade utarbetat och antagit en kompromiss i kärnvapenfrågan. Till skillnad mot det socialdemokratiskt närstående AMSA, var KMA även öppet för kommunister”, skriver Wikipedia.

I början av 1970-talet lades planerna på svensk atombomb ner. Anledningen sägs ha varit att Sverige och USA i hemlighet skrivit ett avtal om att Sverige skulle få en “kärnvapengaranti” av USA – att Sverige skulle hamna under USA:s “kärnvapenparaply”.

Att det fanns ett sådant avtal förnekades naturligtvis. Sverige skulle strida mot Sveriges linje som militärt alliansfritt och neutralt.

Idag är det annat som gäller. Nu är det inga hemliga avtal. Nu har majoriteten i riksdagen, alla partier utom V och MP, har undertecknat DCA-avtalet som ger USA:s militär fritt tillträde och fritt spelrum på 17 svenska militärbaser där USA kan föra in vilka vapen de behagar. Atombomber, klusterbomber och andra massförstörelsevapen.

Från att ha varit pådrivande i kampen mot atomvapen, har nu Sverige genom Nato-medlemskapet och DCA-avtalet blivit anhängare av atomvapen.

Därför är det nu viktigare än någonsin att inte ge upp, att inte “gilla läget”. Kampen mot kapprustningen och den militära vansinnet måste fortsätta.

För övrigt anser jag att Sverige ska underteckna och ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Men som Nato-medlem är det “en oskriven lag” att man INTE får underteckna denna FN-resolution.

Rolf Waltersson

Lästips:

Se historien om den svenska atombomben – SVT Nyheter. 17 juni 2019 (här finns ett 6 minuter långt filminslag och det svenska atombombsprogrammet)

Svenska kärnvapenprogrammet – Wikipedia

Kampanjen mot atomvapen – Wikipedia

Aktionsgruppen mot svensk atombomb – Wikipedia

Sverige står utanför historiskt kärnvapenförbud – Svenska FN-förbundet. 2 augusti 2021

FN:s kärnvapenförbud – Svenska läkare mot Kärnvapen

Tecknaruppropet Tecknaruppropets hemsida. (här kan ni läsa att ”Tecknaruppropet NEJ till kärnvapen – NEJ till Nato” har utställning på Arbetets museum i Norrköping. Utställningen pågår 31 augusti 2024 – 26 januari 2025)

Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato – Nytt nummer av tidningen Larm – eFOLKET. 9 april 2024

You May Also Like