Bildskapare: Meranda Devan / Pixabay.

Massivt internationellt läkarupprop för förbud mot kärnvapen

Över hundra medicinska tidskrifter har publicerat en gemensam ledarartikel, där de bland annat uppmanar världens regeringar och parlament att signera och ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Initiativet har tagits av chefredaktörer för elva internationellt ledande tidskrifter, bland andra New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of the American Medical Association och British Medical Journal.

Uppropet riktar sig också till hälsosektorn och läkarförbunden världen över. Dessa uppmanas att stödja och att ansluta sig till organisationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som kämpar mot det som man ser som en faktisk risk:  ett kärnvapenkrig i närtid.

I Sverige verkar sammanslutningen Svenska Läkare Mot Kärnvapen genom upplysning och opinionsbildning.

Inget av tidölagets partier, som utgör underlaget för den nuvarande svenska regeringen, har haft eller har för avsikt att förorda att Sverige ställer sig bakom FN-konventionen om kärnvapenförbud. Det har numera inte heller Socialdemokraternas ledning, som plötsligt ställde sig negativ till en ratificering av konventionen då Trump-regeringens krigsminister och företrädare för NATO:s två andra kärnvapenmakter (Storbritannien och Frankrike) i skarpa ordalag “rådde” Sverige att avstå från att underteckna den konvention som Sverige aktivt varit med om att ta fram.

Läs mer:

You May Also Like