Bildskapare: FreeFunArt / Pixabay.

Handels medlemsundersökning: Alarmerande svar om levnadsvillkor

Handelsanställdas förbund har genomfört en medlemsundersökning om villkoren på arbetsplatsen. Fyra av tio har haft svårt att skaffa permanent boende. Nästan hälften har avstått från tandläkarbesök, och fyra av tio har tvekat inför att skaffa barn.

Undersökningen visar att ofrivilligt deltidsarbete är ett utbrett problem, vilket innebär att många har svårt att leva på sin lön.

I enkäten ställdes en öppen fråga om vad man skulle göra om man hade 2 000 kr mer i lön. Här några av svaren:

“Äta mig mätt.”
“Kunna laga mina hål i tänderna.”
“Vi skulle äntligen kunna planera för att skaffa barn.”
“Slippa låna pengar varje månad.”
“Kunna betala min receptbelagda medicin jag behöver varje dag.”
“Sova bättre på natten på grund av mindre pengastress. Kunna spara pengar, äta mer hälsosamt och ha råd med gymkort.”

Tommy Jansson

You May Also Like