Skottland tog tillbaka privatiserad sjukvård – allt fungerar bättre

Skottland införde för många år sedan en marknadsmodell inom sjukvården. Resultatet efter 18 år av privatisering och konkurrens förskräckte och Skottlands politiska majoritet beslutade att privatiseringen skulle rullas tillbaka. Efter det har sjukvården fungerat betydligt bättre.

När Stockholms sjukvård går på knäna på många olika sätt, har skotten Dave Watson från brittiska sjukvårdsfacket Unison inbjudits av tankesmedjan Arena idé till … Läs mer

Läs mer

Sommar-stress i den sörmländska vården.

Vårdplatserna i Region Sörmland är fler än förra året. För att hålla bemanningen erbjuds personalen i vissa fall extra ersättning

Sommarveckorna innebär alltid en extra ansträngning för vården. Personalen ska få sin välbehövliga semester samtidigt som Regionen (som till nyligen hette Landstinget) skall erbjuda vård till länets innevånare.

– Planeringen för sommaren ser god ut även om det kommer att … Läs mer

Läs mer

Lennart Clarstedt: “Kirurgkliniken på Mälarsjukhuset är personellt underdimensionerad”

Canceroperationer på Mälarsjukhuset kan stoppas

Kirurgkliniken på Mälarsjukhuset vädjar till fast anställd personal att de skall arbeta extra under sommaren. Eftersom personalbristen under sommaren kan stoppa canceroperationer på sjukhuset.

Detta innebär att tjänstgörande sjuksköterskor som arbetar 100 procent skall åta sig extra pass. Det kan även bli så att personal tvingas eller “frivilligt” bryta sin semester för att istället tjänstgöra … Läs mer

Läs mer

Insändare: Kapitalismen och läkemedelsindustrin

Peter Widén kritiserar sjukvårdens prioriteringar när det gäller läkemedel

Ibland blir kapitalismens grymhet övertydlig. Som i reportaget i SVT:s Aktuellt kvällen den 22 november. Det handlade om barn som drabbats av den ovanliga sjukdomen SMA (spinal muskelatrofi), en sjukdom som gör att spädbarn helt enkelt gradvis tappar sin rörelseförmåga och slutligen dör. Utan behandling redan efter ett år. Det finns … Läs mer

Läs mer

Störst kris i Sörmland

Platsbristen inom vården ökar

Överbeläggningen på sjukhusen i Sverige har, enligt den statistik som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram sedan 2013, ökat. Mellan oktober 2015 och samma månad 2016 ökade överbeläggning med 30 procent. Men ändå växer också vårdköerna, och operationer ställs in.

Klart högst är överbeläggningen i Västmanland, Västernorrland och Sörmland. Värst är situationen i Sörmland, där … Läs mer

Läs mer

Ökade klyftor med vårdmarknad

Fri etableringsrätt och vårdval står i motsättning till Hälso- och sjukvårdslagen om att vården ska vara tillgänglig för alla på lika villkor och att de med störst vårdbehov ska ges företräde. Klyftorna ökar mellan fattiga och rika, mellan olika områden i storstadsregioner och mellan stad och land. Privata vårdcentraler startar upp där de lönsammaste patienterna finns.

Sedan vårdvalssystemet trädde i … Läs mer

Läs mer