Tyska facket och arbetarna på Tesla har tagit upp kampen mot det fackföreningsfientliga företaget. Det planerar nu också bilarbetarfacket UAW i USA att göra inom kort.

Strid med höga insatser på Tesla

Lars Henrikssons artikel har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

Striden för kollektivavtal på Tesla i Sverige går nu in på sin fjärde vecka. Allt fler fackförbund sluter upp kring IF Metall och insatserna är höga på båda sidor. För svensk fackföreningsrörelse gäller det den grundläggande möjligheten att avtala om löner och arbetsvillkor. Men också för Tesla handlar det om mycket mer än en handfull bilverkstäder, en facklig seger i Sverige skulle riskera att skaka om det fackföreningsfientliga företaget på internationell nivå.

Elon Musk och hans ledningsstab har mycket att bekymra sig för i dagsläget. Den skinande mediebilden av det hypermoderna framtidsföretaget har fått rejäla törnar, inte bara i Sverige.

En som bidragit till detta är en bilmekaniker från Drammen i Norge, Lukasz Krupski. År 2019 blev han hjälte i Tesla genom att rädda situationen när en bil fattade eld i en utställningshall och fick beröm från högsta ort genom ett personligt mejl från Elon Musk. Krupski gjorde dock misstaget att tro på mejlets slutfras: “Har du några förslag till förbättringar så hör av dig.”

För norska Dagens Næringsliv berättar han att Musk snart slutade svara på de mejl där Krupski tog upp problem inom företaget. Istället började de lokala cheferna ifrågasätta hans lojalitet och anklaga honom för att förorsaka dålig arbetsmiljö.

Till slut blev han uppsagd. Under tiden hade dock Krupski upptäckt att säkerheten i Teslas interna IT-system var obefintligt och utan att hacka systemet kunde han läsa mängder av konfidentiell information på den jobbdator företaget glömt att ta ifrån honom. Där fanns mängder av avvikelserapporter om bilarnas funktion, 2 400 fall där de accelererat av sig själva, 1 500 bromsfel och så vidare.

Krupski rapporterade detta till myndigheter i USA, Storbritannien och Tyskland för att till sist i maj i år lämna över tusentals dokument till den tyska affärstidningen Handelsblatt där Tesla Files blev en följetong.

Bland annat avslöjades hur Musks uppblåsta uttalanden om framsteg med självkörande fordon och elbilarnas räckvidd stod i bjärt kontrast till interna rapporter om problem med utvecklingen. Krupski har också själv berättat om hur arbetsmiljön i bilverkstäderna var allvarligt eftersatt.

– Folk var inte ordentligt utbildade, ofta saknades rätt verktyg och lyftarna underhölls inte, sa han i en intervju i Handelsblatt.

Nu är det inte bara i media som Tesla har motvind. Det som verkligen oroar företagsledningen är utvecklingen på deras enda fabrik i Europa. I Grünheide utanför Berlin har det stora facket IG Metall nu trappat upp ansträngningarna för att organisera de anställda och tvinga fram ett kollektivavtal.

Fabriken i den tidigare östtyska delstaten Brandenburg byggdes på rekordfart och hyllades när den invigdes 2022 som framtidens jobb- och välståndsskapare. På numera typiskt sätt lockade delstaten med skattesubventioner och en gräddfil för alla tillstånd. Tesla fick till exempel bygga fabriken mitt i ett vattenskyddsområde.

Även i Tyskland har glansen snabbt flagnat. Redan under det rekordsnabba bygget larmade anställda om det höga antalet olyckor och när produktionen kom igång spreds snabbt uppgifter om bristfällig arbetsmiljö och en epidemi av arbetsskador.

Detta ledde till att samhällsmagasinet Stern i god Wallraff-tradition lät några ur sin grävargrupp, ”Stern Investigativ”, ta anställning på fabriken för att kartlägga förhållandena. Med dolda kameror och mikrofoner samlade de information som de redovisat i fem halvtimmeslånga avsnitt i podden Inside Tesla.

De berättar om mängder av allvarliga och orapporterade olycksfall, en högt uppdriven arbetstakt, saknade skyddsanordningar, kemiska risker och en allmänt ansvarslös inställning från företaget när det gäller arbetarnas liv och hälsa. Tillsammans med en autoritär fabriksledning som bygger på att injaga rädsla i rättslösa anställda. När några arbetare satte upp anslag med texten “Vår hälsa är viktigare än nästa miljard till Elon” hotades de på typiskt Tesla-manér med avsked och arbetare som påpekat konkreta säkerhetsbrister har fått sparken.

Stern har även fått tillgång till tusentals sidor som berör arbetsmiljön hos Tesla. Där framgick att det mellan juni och november 2022 rapporterats 190 olyckor med mer än tre dagars frånvaro, i princip en om dagen. I ett annat dokument klagar en irriterad arbetsmiljöinspektör på att varje gång han kommer för att kolla att företaget har åtgärdat saker han tidigare anmärkt på så hittar han nya risker.

Exemplen på allvarliga olyckor och missförhållanden radas upp. En arbetare som trampat ner i flytande aluminium i ett gjuteri får inte prata med media eftersom hans anställningsavtal förbjuder det. En annan arbetare har fått starkström genom kroppen och var tvungen att sluta men tror inte att olyckan har rapporterats enligt reglerna.

Det finns ingen offentlig statistik på antalet allvarliga olyckor hos enskilda företag i Tyskland så Stern undersökte hur många akututryckningar som skett till fabriken. Det visade sig att under 2022 hade ambulans eller helikopter kallats till fabriken 247 gånger, tre gånger så mycket som i motsvarande bilfabriker.

Situationen har föga förvånande lett till att såväl personalomsättning som sjuktal är höga och även om Tesla bemött Sterns avslöjanden med tystnad har de hanterat sjuktalen på typiskt Teslavis. I en inspelning som Handlesblatt fått ta del av hörs fabrikschefen på ett personalmöte anklaga de anställda för att vara lata och oärliga.

Det finns ingen plats på Tesla för folk som inte orkar ta sig ur sängen på morgonen, säger han där och fortsätter med att hota med att de som sjukskriver sig fram-över kommer att hårdgranskas.

Tillsammans med den högt uppdrivna arbetstakten och löner som ligger rejält under snittet i industrin har missnöjet vuxit och IG Metall har trappat upp sina försök att organisera fabriken.

När natt- och dagskiften gick på 9 oktober kom runt 1 000 arbetare klädda i IG Metalls T-shirts eller dekaler med texten “Tillsammans för säkrare och rättvist arbete hos Tesla”, något som skapade stor medial uppmärksamhet.

Under hösten har Tesla höjt lönerna med fyra procent och betalat ut en “inflationspremie”, något IG Metall menar beror på deras kampanjer.

Enligt tysk lag måste alla företag med mer än fem anställda har ett företagsråd, Betriebsrat, om utses i val där alla anställda har rösträtt, även bemanningsanställda som arbetat mer än tre månader. Råden har inte strejkrätt och kan inte förhandla fram löneavtal men liknar på flera sätt en lokal svensk fackklubb. På de flesta större företag inom IG Metalls område är det facket som nominerar vilka som ska sitta i rådet och dessa blir normalt sett valda.

Det Betreiebsrat som finns på Tesla valdes när fabriken var i startfasen. Det fanns få arbetare och många chefer vilket gör att dagens råd beskrivs som ledningens förlängda arm och bidrar till att hålla facket ute.

I februari 2024 ska ett nytt råd ska väljas, en möjlig genväg till organisering av fabriken för IG Metall, åtminstone om de lyckas bygga upp sig på golvet. Bara att få fram kandidater som vågar stå upp mot företaget i den atmosfär av rädsla som Tesla upprätthåller i fabriken kommer att bli en tuff uppgift. En hög personalomsättning och 50 nationaliteter ställer också stora krav på att det sker en organisering på golvet, något som också verkar vara på gång.

Och om en framgång för IF Metall i Sverige skulle stärka de tyska arbetarnas moral är det inget mot vad en seger för dem själva skulle innebära. En stor Teslafabrik organiserad av IG Metall vore ett genombrott av företagets antifackliga mur och öppna för organisering på bolagets hemmaplan. Liksom många andra försök att organisera de nya bilföretagen har bilarbetarförbundet UAW i USA misslyckats att bryta igenom Teslas hårda antifackliga linje. Arbetare har avskedats för att de delat ut fackets material, burit UAW-dekaler eller bara informerat företaget om att de vill organisera sig. Företaget har också dömts för att de använt olagliga metoder för att stoppa organisationsförsök.

Men nu vänder vinden i bilindustrin. Bilarbetarfacket i USA är just nu fullt av självförtroende efter den framgångsrika avtalsrörelse som Internationalen rapporterat om i flera nummer. Under hösten har de brutit den negativa trenden med eftergifter och minskad facklig styrka som rått sedan 1979 och förbättrat både avtal och sin kraft som organisation.

Bild från uawlocal14.org

När UAW:s stridbare nye ordförande, Shawn Fain, summerade den just avslutade avtalsrörelsen i ett tal sa han att UAW nu kommer att satsa på att organisera de oorganiserade fabrikerna i bilindustrin och att i nästa avtal kommer det inte bara att vara de vanliga bilföretagen ”The Big Three” som är motpart utan de ”The Big Five”, en tydlig syftning på de ännu avtalslösa Tesla och Toyota.

LÄS OCKSÅ: Fackligt trendbrott i USA – eFOLKET 2023-11-03.

Att det inte bara är tomma ord visades i dagarna när UAW annonserade att de bildat en kommitté för att organisera Teslas fabrik i Freemont i Kalifornien.

Lars Henriksson

You May Also Like