Elena Gentili, Oxfam. Foto: @UN_HCR.

Oxfam kräver i FN ett slut på USAs blockad mot Kuba

teleSUR 230914 / cv – Oxfam pide en la ONU el fin del bloqueo de EE.UU. contra CubaArtikel, översatt av Christine Vaple, har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Den icke-statliga internationella organisationen Oxfam fördömde i torsdags inför FNs råd för mänskliga rättigheter effekterna av USA-regeringens mer än 60 år långa ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot det kubanska folket.

Under dialogen om ensidiga tvångsåtgärder uppmanade Oxfams Kuba-chef, Elena Gentili, FNs medlemsländer, humanitära organisationer och civilsamhällets organisationer att “mer aktivt protestera mot USAs sanktioner mot Kuba”.

Hon noterade att sanktionerna begränsar tillgången till förnödenheter, läkemedel, baslivsmedel och hygienprodukter, teknik och material som är nödvändiga för återuppbyggnaden efter orkanerna.

Även om USAs sanktioner i princip innehåller undantag för humanitärt bistånd, hindrar det aggressiva sätt på vilket de tillämpas hjälpen från att nå många människor i nöd och kränker deras rätt att leva i värdighet”, sade Gentili.

Samtidigt sade den icke-statliga organisationen att den har bevittnat hur ensidiga tvångsåtgärder påverkar kvinnor och flickor, negativt påverkar deras försörjning och ökar ojämlikheten mellan könen i den offentliga och privata sfären.

Utifrån detta betonade direktören att ett slut på denna USA-politik gentemot Kuba direkt skulle gynna alla individer, öka de ekonomiska möjligheterna, mångfaldiga möjligheterna till ett deltagande medborgarskap och främja en konstruktiv dialog.

Sanktionerna är ett system av patriarkala åtgärder som påverkar levnadsvillkoren för 11 miljoner människor och ökar ojämlikheten inom landet och i relationerna med andra”, betonade hon.

Oxfam arbetar på Kuba sedan 1993 genom lokala partners som främjar projekt för rättvis och hållbar utveckling som främjar medborgarnas deltagande, lokal utveckling, livsmedelssäkerhet, jämställdhet och kvinnors rättigheter, riskhantering och minskning, liksom lämpliga humanitära insatser vid naturkatastrofer.

teleSUR 230914 / cv

You May Also Like