Den kubanska medicinska brigaden i Kalabrien, Italien.

Utmärkelse till kubanskt läkarlag i Italien

Cubadebate 240413
Reconocen a médicos cubanos en región italiana de Calabria
Översättning och bearbetning: Zoltan Tiroler

Artikeln har också varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Den kubanska medicinska brigaden som arbetar i den italienska regionen Kalabrien, mottog i lördags en plakett med erkännande från kommunförvaltningen i Rovito, Cosenza, för det arbete som utförts för att förbättra den medicinska hjälpen till den kalabriska befolkningen.

Erkännandet överlämnades av de kommunala myndigheterna till chefen för den kubanska brigaden Dr Luis Enrique Pérez Ulloa, åtföljd av den kubanska konsuln Arazay de Angelo Pereira.

Plakett överlämnad till den kubanska medicinska brigaden. Foto: Kubas sjukvårdsbrigad.

Den kubanska medicinska brigaden i Kalabrien består av 273 läkare, inklusive specialister i allmän övergripande medicin med diplom i nödsituationer och medicinska nödsituationer som arbetar i jourkåren (pronto soccorso) och även specialister i allmän kirurgi, ortopedi, gynekologi och obstetrik, pediatrik, kardiologi, fysisk medicin och rehabilitering, radiologi och andra.

Den 14 mars togs chefen för den kubanska medicinska brigaden emot av Kalabriens president, Roberto Ochiutto, på hans kontor i Cantazaro, som tackade de kubanska yrkesverksamma för deras bidrag till att förbättra hälsoindikatorerna för den kalabriska befolkningen.

Regionpresidenten gav alla kubanska läkare en varm kram och gick tillsammans med brigadens ledning igenom åtgärderna för att befästa den kubanska läkarmissionens arbete i Kalabrien.

Kalabriens president tillsammans med chefen för den kubanska sjukvårdsbrigaden. Foto: Kubas sjukvårdsbrigad.

Ochiutto var initiativtagare till att kubanska läkare skulle närvara i denna italienska region, med tanke på bristen på sjukvårdspersonal i södra Kalabrien. Hans begäran till de kubanska hälsovårdsmyndigheterna var 500 yrkesverksamma, baserad på de utmärkta insatser som gjorts i Italien av de kubanska medicinska brigaderna som tidigare hjälpte till att konfrontera COVID-pandemin i Cremona och Turin.

Den första delen av den kubanska brigaden anlände i december 2022 och sedan dess har de arbetat outtröttligt och fått erkännande av myndigheterna och befolkningen i Kalabrien.

Den senaste kontingenten på 104 läkare anlände i början av 2024 och efter att ha studerat italienska vid Kalabriens universitet anslöt de sig till den medicinska tjänsten i slutet av februari.

Som chefen för den kubanska medicinska brigaden, dr Luis Enrique Pérez Ulloa, rapporterat till Cubadebate, finns de 273 kubanska yrkesverksamma som arbetar i Kalabrien på 24 offentliga sjukhus i de 5 provinserna i regionen: Catanzaro, Vivo Valentía, Reggio Calabria, Cosenzo och Crotone.

Arbetet har varit mycket positivt, med en hög nivå av engagemang och professionalism från alla medlemmar i brigaden.

Fredagen den 12 april utförde den kubanska Dr Sahily González Acosta, specialist i angiologi och kardiovaskulär kirurgi, från den tredje kontingenten av brigaden som arbetar i Kalabrien, den första arteriovenösa fisteln för hemodialys på Polistena-sjukhuset i Reggio Calabria, tillsammans med italienska kollegor som hjälpte till med operationen.

Detta är det första ingreppet i sitt slag på detta sjukhus och bekräftar värdet av kubansk sjukvårdspersonal i Italien, som alla åker på detta uppdrag på frivillig basis, efter förfrågan av det kubanska ministeriet för folkhälsa, och med förhandsgodkännande av motparten av deras läroplan och yrkeserfarenhet.

Cubadebate 240413 (ZT)

Reconocen a médicos cubanos en región italiana de Calabria

You May Also Like