Fidel Castro och Yassir Arafat 1974. Foto Liborio Noval, Granma.

Kuba och Palestina – en historia präglad av orubblig solidaritet

Artikelförfattaren Bernard Regan är aktiv i brittiska Cuba Solidarity Campaign och kännare av Palestina.
Morning Star 240224
A proud history of solidarity
Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har också varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

*******

12 januari 2024 meddelade Kuba sin avsikt att stödja Sydafrikas begäran att inleda en process mot Israel i Internationella Domstolen.  Sydafrikas anklagelse är att Israel gjort sig skyldigt till folkmord på det palestinska folket i Gaza.

Kuba har en lång historia av att stödja det palestinska folkets rätt till självbestämmande. Detta stöd fanns till och med före 1959 års revolution.

I november 1947 talade Dr Ernesto Dihigo för Kubas räkning i FN och sade att Kuba fördömde Storbritanniens brott mot internationell rätt:

Balfourdeklarationen är enligt vår mening helt utan rättsligt värde, eftersom den brittiska regeringen i den erbjöd något som den inte hade rätt att förfoga över, eftersom det inte var dess eget.”

Fidel Castro. Affisch för den kubanska kampanjen i solidaritet med Palestina, 2023. | Foto: X/ @DenisDiazPelae2.

De kubanska revolutionärerna såg Palestina som en del av kampen mot kolonialism, nykolonialism och imperialism. Den 18 juni 1959, bara sex månader efter revolutionens födelse, besökte Che Guevara och Raul Castro flyktinglägret Al Burajj i Gaza, som då kontrollerades av Gamal Nassers egyptiska regering.  Che och Raul reste runt i länder som gick i spetsen för kampen mot imperialismen, talade med ledare och diskuterade hur enighet skulle kunna byggas över kontinenterna.

Che bekräftade Kubas stöd för Palestina vid FN:s generalförsamling den 11 december 1964, riktade en svidande kritik mot USA-imperialismens roll och uttryckte sin “solidaritet med Palestinas araber”. Han angrep den amerikanska imperialismens roll i blockeringen av folkens rätt till självbestämmande och för inblandning i länders interna och suveräna angelägenheter över hela kontinenten.

Kubas president Miguel Díaz-Canel om Palestina. Foto: Radio Havanna.

Yassir Arafat uppskattade och förstod Kubas solidaritet med den palestinska kampen. I en intervju han gjorde för septembernumret 1971 av tidskriften Tricontinental sade han:

Vi har stort förtroende för våra kubanska vänner. Vi vet att de står vår sak mycket nära. Stöd är något mycket viktigt för den typ av kamp vi för. Vi ser med förtroende på den kubanska revolutionen.”

Han fortsatte med att säga ”Till folket i Latinamerika kan jag säga att vi befinner oss i samma skyttegrav och i samma strid och att vi vill öka vårt samarbete och vår enighet och närma oss varandra. Det finns ingen mening med avstånd. Inuti är vi nära – mycket nära varandra.”

Kubanernas stöd för den palestinska saken har aldrig minskat. När Fidel Castro talade vid den alliansfria rörelsens sjätte toppmöte i Havanna den 3 september 1979, och beskrev förtrycket av palestinierna, konstaterade han att ”inget mer brutalt fråntagande av ett folks rätt till fred och existens har begåtts under detta århundrade”.

En känsla han underströk åter igen den 22 november vid FN:s generalförsamling när han talade på de alliansfria ländernas vägnar och sade att:

Ingen rättvis fred kan upprättas i regionen om den inte baseras på ett totalt och ovillkorligt tillbakadragande av Israel från alla ockuperade arabiska territorier, liksom återlämnandet till det palestinska folket av alla deras ockuperade territorier och återupprättandet av deras omistliga rättigheter, inklusive deras rätt att återvända till sitt hemland, till självbestämmande och till upprättandet av en oberoende stat i Palestina i enlighet med resolution 3236 i FN:s generalförsamling.”

Fram till denna dag har Kuba varit orubbligt i sitt stöd för det palestinska folkets rättigheter och sin solidaritet med dem. I dag finns det 300 palestinska studenter på Kuba som utbildar sig till läkare utan kostnad för palestinierna.  Det har funnits stipendier för palestinska studenter att studera på Kuba sedan 1959.

Den 10 november 2023 ägde en marsch för fred rum i staden Santa Clara. Den 28 december fördömde Kubas president Miguel Diaz-Canel Israels attacker mot det palestinska folket, en ståndpunkt som följande dag stöddes av det kubanska parlamentet som upprepade:

… nödvändigheten av en långtgående, rättvis och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten baserad på upprättandet av två stater som ger det palestinska folket rätt att fritt bestämma och ha sin oberoende och suveräna stat enligt de gränser som upprättades före 1967 med östra Jerusalem som huvudstad.”

Den 17 januari 2024 bekräftade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parilla Kubas ståndpunkt och föreslog att en internationell skyddsstyrka från den Alliansfria rörelsen skulle sändas till Gaza, auktoriserad av FN:s generalförsamling “med uppgift att garantera säkerheten och skyddet av civilbefolkningen, och att underlätta leverans av akut nödvändig humanitär hjälp och livsmedel.”

Kuba har varit, och kommer utan tvekan att förbli, vid det palestinska folkets sida i deras strävan efter fred, rättvisa och statsbildning.

Bernard Regan,
Morning Star 240224 (ZT)

A proud history of solidarity

You May Also Like