Kubanska skolbarn. Foto: Prensa Latina

Unicef ​​berömmer Kubas prioritering av barnen, även dem med speciella problem

CubaSí/Prensa Latina 230911 – Reconoce Unicef prioridad de Cuba en atención a la niñez –Artikeln, som översatts av Christine Vaple, har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Kuba sätter barnen främst i sina insatser och garanterar universell tillgång till hälsa, utbildning och skydd, säger FN-organisationen Unicefs (FN:s Barnfonds) representant Alejandra Trossero.

Enligt  Trossero, chef för Unicefs kontor i Havanna, visar de institutioner som hon besökte på den karibiska ön det engagemang som landet har när det handlar om barnen.

Hon betonade att detta engagemang faktiskt också är inskrivet i landets grundlag från 2019, ett rättsligt instrument i linje med de principer som fastställts i FNs barnkonvention.

Uttalandet gjordes av Trossero på nationell tv efter en rundtur på specialskolan Escuela de Formación Integral (EFI) José Martí för barn med beteendemässiga problem, där hon bekräftade implementeringen av en terapeutisk modell för att förbättra elevers och deras familjers beteende.

Denna skola bedriver pedagogisk behandling utifrån individuellt utformade och differentierade strategier för elevens lärande.

Institutionen arbetar också för integrering av eleverna i samhället, en av grundbultarna i det kubanska utbildningssystemet, sade Unicefs representant.

CubaSí/Prensa Latina 230911

You May Also Like