Bild från: Creative Commons.

Svenska banker kryper för USA – deltar i plågeriet mot Kuba och trakasserar svenska medborgare

Skribenten Zoltan Tiroler är styrelsemedlem i Svensk-Kubanska Föreningen.

Varken FN, EU eller Sverige har sanktioner mot Kuba. Tvärtom säger de sig vara emot blockaden och sanktionerna. Trots det nekar banker i Sverige att genomföra finansiella transaktioner som inte har med USA att göra.

Några aktuella exempel från Sverige:

För ett tag sedan ville en person i Finland köpa en bok, utgiven av Svensk-Kubanska Föreningen. Hans bank i Helsingfors nekade att överföra pengarna till Stockholm, ca 200 kr! Misstänker banken penningtvätt när det är så svindlande belopp inblandade?

För några månader sedan skulle Svensk-Kubanska överföra pengar till Norsk-Kubanska, i samband med en konferens. Som vanligt utsattes vi för förhör, och betalningen fördröjdes i vecka efter vecka.

En annan person fick ett stipendium av Svensk-Kubanska för att kunna delta på Nordiska Brigaden. Pengarna skulle alltså in på hans privata konto. Det tog flera månader innan den transaktionen kunde genomföras.

När detta skrivs har Nordens största bank frusit en betalning från Svensk-Kubanska till ett holländskt rederi! Vad i glödheta helvete har USA med det att göra? Vi ställs inför ett batteri av frågor för att eventuellt kunna betala det holländska rederiet.

Banken säger att de är “skyldiga att följa sanktioner utfärdade av FN, EU och USA”.

Men varför USA- lagar? Är det inte svensk lag som ska gälla i Sverige? Eller är Sverige numera slutgiltigt införlivat i USA? Om inte – varför inte lika gärna följa lagar i Kina, Ryssland eller Sydafrika?

Liknande det ovanstående händer gång på gång när vi ska överföra pengar till den ideella organisationen MediCubaEuropa i Schweiz. Vi får detaljerade frågor om allt kring överföringen, som sker i Euro mellan två europeiska länder! Det kan innebära fördröjningar på flera månader, trots att det ofta är akut.

Vi upprepar: Varken Sverige, EU eller FN har några sanktioner mot Kuba. Vi frågar oss: driver banker i Norden en egen utrikespolitik?

Zoltan Tiroler

Kubas utestängning från de finansiella systemen

En av de mest effektiva mekanismerna i USA-regeringens ekonomiska krigföring mot Kuba är den finansiella förföljelsen. Med detta menas restriktioner och regleringar som syftar till att begränsa Kubas möjligheter att genomföra internationella finansiella transaktioner och få tillgång till internationella banktjänster. Dessa åtgärder är utformade för att sätta politisk press på och försvaga den kubanska ekonomin.

Några sätt på vilka ekonomisk förföljelse utövas inkluderar:

Begränsningar av utbyte med internationella banker: USA:s regler gör det svårt för internationella banker att genomföra transaktioner eller etablera kommersiella transaktioner med kubanska institutioner. Detta begränsar Kubas tillgång till internationella banktjänster och hindrar landets finansiella verksamhet.

Blockering av tillgång till USA:s finansiella system: Kuba har begränsat tillgången till USA:s finansiella system, vilket innebär begränsningar för transaktioner i US-dollar och användningen av finansiella tjänster relaterade till finansinstitut belägna på USA:s territorium.

Sanktioner mot företag och privatpersoner som gör affärer med Kuba: USA har infört sanktioner och böter mot företag och privatpersoner som genomför kommersiella eller finansiella transaktioner med Kuba. Detta avskräcker företag och länder från att bedriva ekonomisk verksamhet med ön.

Extraterritoriella finansiella regler: USA har använt sin ekonomiska och juridiska makt för att förfölja icke-amerikanska företag och individer som bryter mot regler relaterade till Kuba, även om transaktionerna inte utförs på USA:s territorium. Detta har väckt kritik om extraterritoriell jurisdiktion och dess konsekvenser för andra länders suveränitet.

För att ge en tydligare bild av systematiken och omfattningen vidtog kan nämnas att USA:s regering bara mellan 2019 och 2022 vidtog mer än 850 åtgärder för att förhindra transaktioner med utländska banker.  Det motsvarar i genomsnitt 280 åtgärder per år och 23 per månad. Nästan en per dag.

Blockaden upphör inte. (Även om inbitna Kubafiender brukar hävda att den inte finns).

Matraca, 230801 (ZT)

Texterna har tidigare varit publicerade på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like