Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez. Foto: cubaminrex

Kuba: “Sätt stopp för ockupationsmakten Israels straffrihet!”

Detta uttalande, översatt av Zoltan Tiroler, har tidigare varit publicerat på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Bland andra länder, som liksom Kuba, kräver ett stopp för aggressionen och vapenvila finns Algeriet, Afrikanska Unionen, Belize, Brasilien, Colombia, Indonesien, Iran, Irland, Kuwait, Marocko, Malaysia, Norge, Oman, Pakistan, Qatar, Ryssland, Syrien, Sydafrika och Venezuela

Nedan uttalande från Kubas utrikesministerium 14 oktober. 

*******

Republiken Kubas utrikesministerium upprepar sin djupa oro över upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina, som är en följd av decennier av israelisk olaglig ockupation och kolonisering, i uppenbar kränkning av det palestinska folkets omistliga rättigheter på sitt eget territorium, samt det långvariga åsidosättandet av avsikter och principer i Förenta nationernas stadga och internationell rätt, inklusive många relevanta FN-resolutioner.

Ministeriet förkastar, och har alltid förkastat, att civila och oskyldiga personer dödas av alla parter som är inblandade i denna konflikt, oavsett deras etniska ursprung, nationalitet eller religiösa övertygelse, och fördömer starkt dödandet av civila, särskilt kvinnor, barn och humanitära arbetstagare från FN-systemet, liksom de urskillningslösa bombningarna mot befolkningen i Gaza och förstörelsen av hus, sjukhus och civil infrastruktur samt förnekandet av vatten, el och bränsle till befolkningen i Gaza, vilket är allvarliga brott mot den internationella humanitära rätten.

Utrikesministeriet uppmanar enträget till eldupphör och omedelbar leverans av humanitärt bistånd till Gaza.

Kuba kräver ett slut på den krigiska retoriken och bekräftar sitt stöd för en rättvis, omfattande och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten som bygger på skapandet av två stater som skulle göra det möjligt för det palestinska folket att utöva sin rätt till fritt beslutsfattande och skapandet av en oberoende och suverän palestinsk stat på grundval av gränserna före 1967, med östra Jerusalem som huvudstad, som också skulle garantera flyktingarnas rätt till återvändande.

Förenta nationernas säkerhetsråd bör fullgöra sitt mandat och sätta stopp för ockupationsmakten Israels straffrihet, som Förenta staterna historiskt sett har varit medskyldig till, eftersom man upprepade gånger har hindrat och lagt in veto mot detta organs åtgärder och därmed undergrävt fred, säkerhet och regional stabilitet.

Utrikesministeriet uppmanar till en snabb och förhandlad lösning för att stoppa denna våldsupptrappning och dess allvarliga humanitära konsekvenser.

14 oktober 2023

You May Also Like