Foto: Jorono / Pixabay.

Kuba har stoppat ryska försök till människohandel för militära rekryteringsändamål

MINREX:

Kubas inrikesministerium har upptäckt och arbetar för att neutralisera och stoppa ett nätverk för människohandel som opererar från Ryssland för att införliva kubanska medborgare som är bosatta där, och till och med några från Kuba, i de militära styrkor som deltar i militära operationer i Ukraina.

Försök av detta slag har neutraliserats och straffrättsliga förfaranden har inletts mot personer som är inblandade i dessa aktiviteter.

Kubas fiender sprider förvrängd information i avsikt att skada landets anseende och framställa det som medskyldigt till dessa handlingar, vilket vi kategoriskt avvisar.

Kuba har en fast och tydlig historisk ståndpunkt mot legosoldater och spelar en aktiv roll i Förenta Nationerna för att förkasta denna praxis, och är författare till flera av de initiativ som godkänts i detta forum.

Kuba är inte en part i kriget i Ukraina. Kuba agerar och kommer att fortsätta agera kraftfullt mot alla som från det nationella territoriet deltar i någon form av människohandel för rekrytering eller legosoldatverksamhet så att kubanska medborgare tar till vapen mot något annat land.

Havanna den 4 september 2023 /cv

You May Also Like