Demonstration i Havanna till stöd för Palestina. Foto: Abel Padrón Padilla

Kuba ansluter sig till Sydafrikas åtal mot Israel i ICJ

Cubadebate 240621
Cuba se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia
Översättning: Zoltan Tiroler

Uttalandet har tidigare varit publicerat på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Uttalande från Kubas utrikesdepartement angående åtalet mot Israels regering i Internationella domstolen i Haag (ICJ, Internatonal Court of Justice):

I enlighet med sitt fasta och uthålliga åtagande att stödja och bidra så mycket som möjligt till legitima internationella ansträngningar för att få slut på folkmordet på det palestinska folket, har Republiken Kubas regering beslutat att intervenera i den rättstvist som Republiken Sydafrika inlett mot Staten Israel inför Internationella domstolen.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 63 i domstolens stadga och med strikt iakttagande av sina skyldigheter som statspart i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, kommer Kuba att utnyttja sin rätt att som tredje stat lägga fram sin tolkning av konventionens normer som Israel flagrant har brutit mot genom sina handlingar i det olagligt ockuperade palestinska territoriet Gazaremsan.

Klagomålet som lämnats in till FN:s högsta rättsliga organ syftar i första hand till att stoppa grymheterna mot det palestinska folket till följd av Israels oproportionerliga och urskillningslösa våldsanvändning.

Israel struntar helt ostraffat, skyddat av den amerikanska regeringens medverkan, i sina skyldigheter som ockupationsmakt enligt den fjärde Genèvekonventionen.

Folkmord, apartheid, tvångsförflyttningar och kollektiv bestraffning hör inte hemma i dagens värld och kan inte heller tolereras av det internationella samfundet. Rättvisa och respekt för FN-stadgan och internationell lag måste råda.

Cubadebate 240621
Cuba se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

You May Also Like