Lärarnas individuellt satta löner

Om konsten att mala solidariteten till grus, och ganska raskt förflytta positionerna lite drygt hundra år bakåt i tiden.

En kontrast: Nyby Bruk under 70-talet
Dagens lönesystem på skolorna: Godtyckets triumf
Björklunds hugskott och fackens häpnadsväckande knäfall: Försteläraredirektivet

Vi är några på den skola (Rekarnegymnasiet i Eskilstuna) jag sedan 19 år arbetar på, som tackar nej till att delta i de så kallade ”lönesamtalen”...

Läs mer