Usla löner i flera yrken

Lagom till julhelgen presenterades uppgifter om lönerna i olika yrken på den svenska arbetsmarknaden. Genomsnittslönen är 32.000 kronor men flera yrkesgrupper når knappt över 20 000 kronor. Kvinnor och yngre personer är överrepresenterade bland de sämst betalda.

Enligt Statistiska centralbyrån tjänar marknadsundersökare och intervjuare sämst med en lön på 18 000 kronor i månaden. Därefter kommer hemservicepersonal samt kafé- och konditoribiträden som har en medellön på 20.100 kronor. Barnskötare, telefonister och lokalvårdare är andra yrken med låga löner.

Många av de sämst avlönade yrkena domineras av kvinnor.

– Det bekräftar den bild som vi har. Ju större andel kvinnor det finns i ett yrke, desto lägre är den relativa lönen, säger Lasse Thörn, chef över enheten för avtalsfrågor på LO.

Kvinnor som grupp har också lägre löner på arbetsmarknaden jämfört med männen och tjänar enligt SCB i genomsnitt 87 procent av vad män tjänar.

Även gruppen yngre ligger dåligt till. Enligt LO är många av de anställda inom exempelvis vårdsektorn eller restaurangbranschen ungdomar som ofta fått sitt första jobb.

– Det visar den problematik som finns, att lönerna ofta är allra sämst i de yrken som ofta är det första steget in på arbetsmarknaden. Det är inte acceptabelt, avslutar Lasse Thörn.

Tommy Jansson

You May Also Like