Barnmorskor tjänar 5 200 kronor mindre än civilingenjörer, trots att dessa yrken har jämförbara arbetsförhållanden och likvärdiga krav på utbildning, färdigheter och ansvar. Bild: Pixabay.

Kvinnors löner i bristyrken på låg nivå jämfört med mansdominerade yrken

Coronakrisen sätter sjuksköterskebristen i blixtbelysning. I en rapport från Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnolobby undersöks löneläget i bristyrken.

Rapporten visar att kvinnors löner hålls nere trots stora arbetskraftsbehov. Det är betydligt lägre i löner i kvinnodominerade bristyrken än i jämförbara mansdominerade. Till exempel tjänar barnmorskor 5 200 kronor mindre än civilingenjörer, trots att dessa yrken har jämförbara arbetsförhållanden och likvärdiga krav på utbildning, färdigheter och ansvar.

När det gäller de just nu så eftertraktade specialistsjuksköterskorna har bristen varat under lång tid. Denna yrkesgrupp skulle behöva minst 1 000 kronor mer i lön per månad för att komma i nivå med jämförbara yrken.

Undersköterskor tjänar i genomsnitt 28 500 kronor medan jämförbara elektriker i genomsnitt tjänar 34 300 kronor.

Rapporten visar också att lönen för undersköterskor och grundskollärare är högre i offentlig sektor än privat sektor.

– Vi ser hur normen att kvinnors arbete ska värderas lägre än mäns är starkare än marknadskrafterna. Det har gjort att kvinnors löner har hållits tillbaka under lång tid. Sjuk- och undersköterskor kommer alltså inte få högre löner av sig självt. För att åstadkomma detta krävs riktade satsningar mot dessa yrken, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna kräver bland annat kraftiga investeringar i välfärden. För att undersköterskor inom äldreomsorgen ska komma i nivå med jämförbara yrken krävs 15 miljarder kronor per år och vikten av att heltid ska vara norm i välfärden betonas.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like