Gigantiska löneskillnader mellan kvinnor och män

Rapporten 76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnaden visar att det finns en mycket stor och omotiverad löneskillnad mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige.

Rapporten har tagits fram av Lönelotsarna och presenteras i samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

Med strukturella löneskillnader avses löneskillnader mellan likvärdiga yrken som inte kan förklaras med sakliga skäl, som olika krav i arbetet eller de anställdas prestation eller skicklighet.

Rapportförfattarna kommer fram till att den strukturella löneskillnaden uppgår till 76 miljarder kronor per år. De skriver att skillnaden också kan kallas prislappen för den systematiska nedvärderingen av kvinnodominerade yrken.

  • Lönen i kvinnodominerade yrken är konsekvent lägre än lönen i mansdominerade yrken med likvärdig svårighetsgrad.
  • Kvinnodominerade yrken har ofta lägre lön än mansdominerade yrken med lägre svårighetsgrad.
  • Lönespridningen är större i yrken som domineras av män, särskilt i de högre lönenivåerna. Kvinnodominerade yrken har en mer sammanpressad lönestruktur, vilket kan innebära sämre möjlighet till lönekarriär i yrket.
  • Det yrke som har lägst lön i varje grupp av likvärdiga yrken är kvinnodominerat.
  • Det finns ett mönster som visar att yrken där man arbetar med människor har lägre lön än yrken där man arbetar med data, text och bilder. Mönstret finns i varje grupp av likvärdiga yrken, i såväl kvinno- som mansdominerade. Det är alltså inte bara andelen kvinnor i ett yrke som påverkar lönen negativt. Även arbete med människor nedvärderas systematiskt.

Rapporten framhåller att det inte finns någon mirakelkur för att radera den stora lönediskrimineringen men pekar på möjligheter via en nationell samordning och strategi med gemensamma insatser från staten och arbetsmarknadens parter.

Tommy Jansson

You May Also Like