Eskilstunarektorer i uppror mot splittrande statlig lönestyrning

Rektorer på Eskilstunas grundskolor (genom Jens Lindgren och Fredrik Wetterling) har sett sig nödgade att offentligt i en debattartikel (EK 14:e oktober)  hårt kritisera den så kallade lärarlönelyftet. Det handlar om en fortsättning på ”förste-lärarlönerna” (5000 kronor extra i månaden som drevs igenom under Jan Björklunds och Alliansregeringens tid...

Läs mer

Lärarnas individuellt satta löner

Om konsten att mala solidariteten till grus, och ganska raskt förflytta positionerna lite drygt hundra år bakåt i tiden.

En kontrast: Nyby Bruk under 70-talet
Dagens lönesystem på skolorna: Godtyckets triumf
Björklunds hugskott och fackens häpnadsväckande knäfall: Försteläraredirektivet

Vi är några på den skola (Rekarnegymnasiet i Eskilstuna) jag sedan 19 år arbetar på, som tackar nej till att delta i de så kallade ”lönesamtalen”...

Läs mer