Foto: jarmoluk / Pixabay.

Kommunals strejk avblåst – Nytt avtal slutet

Kommunals varslade stridsåtgärder avblåstes igår, efter att att ett avtal slutits med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Löneökningen för avtalsområdet hamnade på 3,3 procent, det vill säga i nivå med det så kallade märket. Kritiska reaktioner från Kommunals medlemmar har redan hörts. Detta mot bakgrund av den eftersläpning i löneutvecklingen som Kommunals medlemmar haft sedan flera år. En eftersläpning som betytt att reallönerna för Kommunals medlemmar backat extra kraftigt.

I kronor betyder 3,3 ett påslag med 985 kronor i månaden, men på individnivå finns endast ett garanterat påslag uppgående till 450 kronor. Resten är vikt för lokala förhandlingar, enligt den av många starkt ifrågasatta principen att “individuell lönesättning” ska råda. Något som i praktiken ger arbetsgivarsidan ett övertag, och som splittrar arbetarsidan.

Vad gäller kravet på sopat dispenskrav för dygnspass fick Kommunal inte igenom det för räddningstjänsten, vilket har orsakat besvikna reaktioner. Inom LSS däremot skall man i fortsättningen efter lokala MBL-förhandlingar kunna arbeta dygnspass.

En fråga som varit viktig för Kommunal har varit att komma åt förekomsten av sena utbetalningar av ny lön. Nu blev det så att åtminstone de garanterade 450 kronorna skall betalas ut senast den 30-juni.

Vidare höjs lägstalönerna för dem med yrkesförberedande gymnasieutbildning från 22 500 till 24 950. Olika tilläggsersättningar höjs med 3,3 procent och brandmännen får samma regler för storhelgstillägg som andra grupper.

Vad gäller kravet på arbetstidsförkortning, som är något som kommunal framhävt, blev resultatet bara att det är något som ska diskuteras vidare (“ses över”) med arbetsgivarsidan. Perspektivet är “långsiktigt” enligt Kommunals ledning.

Länk till Kommunals egen presentation av det nu slutna avtalet.

You May Also Like